null Egy földtulajdonlási ügy elhúzódásáról

Csak az ombudsman közbenjárása segített

– egy földtulajdonlási ügy évtizedes vitájában született végül megoldás

OBH 3076/2008

 

A termelőszövetkezet földjeinek nagy része a kárpótlási rendszerben még 1992-ben új tulajdonosokhoz került. Ami pedig megmaradt, azt a közgyűlés a tagok között szétosztotta. A régi történet azonban ezzel nem zárult le. A körzeti földhivatal ugyanis elvesztette a szétosztásról szóló határozatot, aminek tartalmát ezért a tulajdoni lapra se vezették rá. Mivel a változás a földhivatalban sem volt dokumentálva, ugyanazokat a földeket – az előző határozatról mit sem tudva – ismét kisorsolták.

Az első sorsolás hoppon maradt résztvevői természetesen benyújtották a panaszukat és az igényüket – csakhogy a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. több mint egy évig nem volt hajlandó nyilatkozni arról, hogy az igényelt termőföld a megjelölt településen rendelkezésre áll-e. Ezt a késedelmet azzal próbálták magyarázni – hogy eredetileg a Nemzeti Földalapkezelő volt illetékes, a Vagyonkezelő csak jogutódként vette át az ügyet, de valami történhetett az iratok átadása során – ám ennél több a hivatal részéről nem történt.

A megoldást az állampolgári jogok biztosának fellépése hozta meg. A panaszosok újabb és újabb próbálkozásai nem hoztak eredményt, ezért Szabó Máté ombudsmanhoz fordultak. A biztos összegyűjttette és átadta az összes fellelhető iratot a Vagyonkezelőnek, ami így már orvosolhatta a régi bajokat.

Az ombudsman azonban mindehhez megjegyzéseket is fűzött. Szabó Máté a tisztességes eljáráshoz való jog sérelmét látja a folyamatban és a helyzetben. Ilyen például az, hogy a Vagyonkezelő sokszorosan túllépte az ügyintézésre törvényben meghatározott határidőket, valamint meg sem kísérelte beszerezni az eltűntnek hitt iratokat. A biztos közbenjárására megszületett a megoldás, ám a földalapkezelő késlekedése miatt a tulajdonosok nem használhatták termőföldjüket, nem termelhettek rajta – azaz a tulajdonhoz való jog is csorbát szenvedett.

Szabó Máté hatásköre ebben az ügyben ugyan nem terjedt ki a földhivatal által okozott eljárási jogsérelmek vizsgálatára, de az észleltek súlya miatt felhívta a földhivatal felettes szervének vezetője, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter figyelmét a földhivatali ingatlan-nyilvántartási bejegyzési rendszer hiányosságaira. A biztos a határidők betartásának ügyében a pénzügyminiszterhez és a Vagyonkezelő vezérigazgatójához is fordult.