null Egy fiatalkorú előállításáról

Egy előállított fiatalkorú ügyéről

AJB 4818/2010.

 

A rendőrkapitányságon előállították a 16 éves fiút, azonban szüleit erről nem értesítették. A gyermek hajnalban szabadult, az ombudsman pedig azt állapította meg, hogy a fiatalkorú személyes szabadságának korlátozása nem felelt meg a törvény rendelkezéseinek.

Bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt állították elő a fiatalt, de reggel négy órakor elengedték. Az édesanya panaszát vizsgálva Szabó Máté arra a megállapításra jutott, hogy a szülő értesítésének elmulasztása miatt a rendőri eljárás sértette a jogbiztonság elvét és a tisztességes eljáráshoz való jogot. A törvény ugyanis azt írja elő, hogy a törvényes képviselőt, a szülőt haladéktalanul értesíteni kell az előállításról, ez azonban nem történt meg.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa felkérte az ügyben érintett rendőrkapitányság vezetőjét, gondoskodjon arról, hogy az állomány a jövőben a rendőrségről szóló törvény rendelkezéseit megtartva járjon el, amennyiben fiatalkorút állítanak elő. Az ombudsman egyúttal arra is emlékeztetett, hogy már számos korábbi jelentésében felhívta a figyelmet: a gyermekek, fiatalkorúak gyenge érdekérvényesítők, nincsenek tisztában jogaikkal, rendszerint mások érvényesítik azokat. Életkoruknál, ítélőképességüknél, esetleg egyéb körülményeiknél fogva alapvetően nem képesek fellépni a jogaik védelmében oly módon, illetve olyan hatékonysággal, mint a társadalom felnőtt tagjai.