null Dr. Fülöp Sándor helyettes biztos lemondásáról

Lemondott dr. Fülöp Sándor

 

2012. augusztus 29-én benyújtotta lemondását dr. Fülöp Sándor, az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek érdekei védelmével megbízott helyettese. Dr. Fülöp Sándor lemondásának idejét 2012. szeptember 1-jei hatállyal jelölte meg.

A 2011. évi CXI. törvény értelmében az alapvető jogok biztosának helyettese a lemondását az alapvető jogok biztosa útján írásban közli az Országgyűlés elnökével. A lemondás érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem szükséges. Prof. Dr. Szabó Máté dr. Fülöp Sándor írásos lemondását ennek megfelelően haladéktalanul továbbította dr. Kövér László házelnöknek.

Az alapvető jogok biztosa a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese személyére a jogszabálynak megfelelően harminc napon belül tesz javaslatot az Országgyűlésnek.