null Az ügyvédi eskü új szövegéről

Az ügyvédi eskü új szövegéről

AJB-3615/2012

 

Az ügyvédi eskü hatályos szövegéből kimaradt a titoktartásra vonatkozó kitétel, ami ellenkezik a magyar jogi hagyományokkal, továbbá megrendítheti az ügyfél és ügyvéd bizalmi kapcsolatát – állapította meg az ombudsman az ügyvédségről szóló átfogó vizsgálatának első jelentésében. Az pedig, hogy az eskü összemossa a közjogi tisztségviselőt és a magánszférában dolgozó ügyvédet, annak látszatát kelti, hogy az ügyvédség részét képezi a köztisztviselői karnak.

Az alapvető jogok biztosa „Az ügyvédség helyzete, az ügyvédek és hozzájuk fordulók jogainak védelme" című, idén indított projektjében elsőként az ügyvédi eskü megváltoztatását vizsgálta. Az eskü immár nem tartalmazza az ügyvéd titoktartását előíró szövegrészt. Ezzel kapcsolatban jelentésében az ombudsman emlékeztet arra, hogy a titoktartás erkölcsi kötelezettségének megjelenítése az ügyvédi esküben régi magyar hagyomány, így annak elhagyása megszakítja az elfogadott jogszokást és mindenképpen gyengíti az ügyfél és az ügyvéd közötti bizalmi kapcsolatot.

Az alapvető jogok Biztosa jelentésében azt is kiemeli, az eskü új szövege alkalmas lehet arra, hogy a társadalom tagjaiban az ügyvéd és a köztisztség viselőjének szerepét összemossa. Az eskü szövegének egy része ugyanis azonos lett a közjogi tisztségviselő esküjének szövegével, pedig ezt semmi sem indokolja, ezen kívül megtévesztő is. Az eskü alapján az ügyvédnek ügyfelével be kell tarttatnia a jogszabályokat, bár erre sem joga, sem lehetősége nincs. Az ügyfél és a közösség érdekére való hivatkozás azonos súlyú az új szövegben, miközben az ügyvéd hivatásszerűen a magánfelet kell, hogy képviselje – mutat rá az ombudsman. A jogrendszerben az ügyvédség ellensúlyt jelent az állami hatalommal szemben, ezért különös jelentősége van a hivatás alkotmányos szabályozásának, mert kizárólag így biztosítható a tisztességes eljáráshoz való jog és a jogbiztonság.

Az ombudsman mindezek alapján megállapította, hogy az új szabályozás a jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság követelményével, valamint a tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggésben visszásságot okoz. Egyúttal kezdeményezte, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fontolja meg az ügyvédekről szóló törvény módosítását, illetve az eredeti szövegezésnek az Alaptörvényt figyelembe vevő visszaállítását. A Biztos felkérte a minisztériumot, hogy a jövőben az ügyvédséget közvetlenül érintő szabályok megalkotásánál, illetve módosításánál működjön együtt az ügyvédi kamarával.

A jelentés olvasható a /documents/10180/143994/201203615.rtf/a5763c3f-0fc6-4000-97c2-e83fd9a47c90 oldalon.