null Az ügyvédek alapjogi képzéséről

Az ügyvédek alapjogi továbbképzéséről

AJB-3203/2012

 

Csak azok az ügyvédek láthassanak el alapjogi kérdéseket érintő feladatokat, akik előzetesen részt vettek az ilyen jellegű képzésen – javasolja Szabó Máté ombudsman az ügyvédség helyzetét és munkakörülményeit vizsgáló projektjének egyik jelentésében.

Az alapvető jogok biztosához érkezett több beadványból – azokból is, amelyeket ügyvédek írtak – az ombudsman arra következtetett, hogy a jogi képviselők nincsenek minden esetben tisztában az alapjogok körével, illetőleg az azokat védő szervek hatáskörével. Pedig a jogi képviselő, illetőleg az ügygondnok különleges helyzetben van, pozíciója felértékelődik, amikor az ügyfél általános jogi képviselete mellett megjelenik az alapvető jogainak, érdekeinek védelme is. Az alkotmányjogi panaszeljárásban immár kötelező az ügyvédi közreműködés, ebben is, de az ügyfelek jogainak védelme szempontjából más helyzetekben is különös jelentőségű az ügyvédek megfelelő szakmai felkészültsége, a folyamatos képzés lehetősége és ellenőrzése.

Az ombudsman tájékoztatást kért a Magyar Ügyvédi Kamara elnökétől és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztertől, és a válaszokból az derült ki, hogy jelenleg nincs olyan képzés, amely az alapjogok szemszögéből közelítené meg, foglalná össze az egyes speciális eljárásokat. Pedig az alapjogok betartásának és betartatásának különös jelentősége van, mert sok ügy érinti az állampolgárok kiemelten védett csoportját (kiskorú gyermekeket, egyéb cselekvőképtelen személyeket, fogyatékossággal élőket, kóros elmeállapotúakat), illetőleg e csoportok jogait.

Elengedhetetlen tehát, hogy az ilyen eljárásokban részt vevő ügyvédek alapjogi ismerete megfelelő legyen – a biztos ennek érdekében olyan szabályozást javasol, amely a polgári és közigazgatási eljárásokban csak azoknak az ügyvédeknek (büntető eljárásban pedig olyan kirendelt védőknek) tenné lehetővé például az ügygondnoki feladatok ellátását, akik alapjogi képzésben vettek részt.

Az alapvető jogok érvényesülése és a velük összefüggésben az eljárásokban keletkező problémák jövőbeni elkerülése érdekében Szabó Máté ombudsman felkérte a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a jogi szakvizsgarendszer reformjánál, az erre vonatkozó jogszabály megalkotásánál, illetőleg módosításánál vegye figyelembe a vizsgálatban megfogalmazott megállapításokat.

A jelentés a /documents/10180/143994/201203203.rtf/249fe8a0-4581-475a-9d59-24b4a2cd711e oldalon olvasható.