null Az OEP hajléktalanokat érintő eljárásáról

Fedél nélkül – orvos nélkül?

OBH 3761/2008

 

Az állampolgári jogok biztosának jelentése nyomán az Országos Egészségbiztosítási Pénztár változtat az eddigi gyakorlaton és a csak településnevet feltüntető lakcímkártyát is elfogadja a hajléktalan státusz igazolására. Ez azt jelenti, hogy a hajléktalan kétséget kizáróan jogosulttá válik az egészségügyi ellátásra.

Szabó Máté ombudsman tudomására jutott: ha a hajléktalan orvoshoz fordul, vagy gyógyszert váltana ki, jó esetben csak figyelmeztetik, hogy rendezetlen az egészségbiztosítási jogviszonya – rosszabb esetben megtörténhet, hogy nem kap kezelést. A biztos szerint ennek oka a jogszabályi háttér rendezetlensége. A társadalombiztosítási jogszabály egyértelműen kimondja, hogy a hajléktalan ember jogosult az egészségügyi ellátásra. Ugyanakkor azonban az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nem fogadja el a lakcímkártyát a hajléktalanság igazolásaként. Az OEP főigazgatója az ombudsman érdeklődésére megírta, miért: az egészségbiztosítás nyilvántartásába mindenki úgy kerül be, hogy az arra kötelezett foglalkoztató, vagy más szerv a törvény előírásainak megfelelően bejelenti. Csakhogy a törvényben nincs meghatározva, kinek kellene bejelentenie a hajléktalanokat, aminek az is a következménye, hogy jelenleg „hajléktalan" jogcímen senki se szerepel az ellátásra jogosultak nyilvántartásában. Az OEP korábban észlelte ugyan ezt a problémát, több fórumon szóvá is tette. Ennek ellenére – ahogyan egy civil szervezet is beszámolt róla – továbbra is előfordul, hogy ha egy hajléktalan költségesebb orvosi beavatkozásra szorul, azzal utasítják el, hogy előbb rendezze a jogviszonyát, utána jöjjön vissza.

Ez a helyzet változik az ombudsman fellépése nyomán. A jogszabályi háttér rendezetlensége nem vezethet oda, hogy akár egyetlen hajléktalant is elküldjenek az orvostól – fogalmazta meg jelentésében Szabó Máté. A hajléktalannak nem feladata, hogy bizonyítsa, jogosult az egészségügyi ellátásra, erre törvény szerint elegendő a helyzetét tanúsító lakcímkártyája. A biztos felhívta a kormányt a jogszabályi háttér rendezésére, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatójánál pedig kezdeményezte, hogy addigis fogadják el igazolásként a lakcímkártyát.

Az OEP tájékoztatása szerint az ombudsman jelentése nyomán változtatnak az eddigi gyakorlaton. A regionális pénztáraknak főigazgatói körlevelet küldenek, amely egyebek között elrendeli, hogy a jogszabály-módosításig is „egészségügyi szolgáltatásra jogosultként kell feltüntetni azt a hajléktalan személyt, aki a hajléktalanság tényét a településszintű lakcímbejelentés alapján kiállított lakcímkártyával igazolja".