null Az alapvető jogok biztosának közleménye a Homofóbia Ellenes Világnap alkalmából

25 éve, 1990. május 17-én az Egészségügyi Világszervezet (WHO) törölte a mentális betegségek jegyzékéből a homoszexualitást. Azóta ezen a napon tartják a Homofóbia Ellenes Világnapot, amely arra is emlékeztet, hogy a szexuális kisebbségek megkülönböztetésének tilalma az emberi méltóság érinthetetlen alapjogához kapcsolódik.

Amint arra számos hazai és nemzetközi dokumentum, így a nemzetközi emberi jogi standardok között irányadó Yogyakarta alapelvek is rámutatnak: a szexuális irányultság és a nemi identitás minden ember méltóságának és emberi mivoltának szerves része, és nem képezheti hátrányos megkülönböztetés vagy bántalmazás alapját. Az egyenlő méltóság jogának feltétlen tisztelete alapvető feltétele egy toleráns, befogadó társadalom kialakításának.

Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének tematikus kutatásai mindazonáltal azt igazolják, hogy a szexuális kisebbségeket gyakran éri megkülönböztetés, verbális vagy fizikai atrocitás. Sokan ezért identitásukat elrejtve kénytelenek élni – példa erre, hogy az Alapjogi Ügynökség legfrissebb felmérése szerint a fiatal válaszadók 67%-a eltitkolja szexuális irányultságát kortársai és tanárai előtt. A rejtőzködés következményeként az LMBTI emberek gyakran az őket ért sérelmek orvoslása érdekében sem fordulnak az állami intézményekhez, hatóságokhoz. Az izolációt, a segítségkérés és -nyújtás sikertelenségét jelzi az LMBTI emberek öngyilkosságainak aggasztóan magas aránya is.

Egy jogállamban minden állami szervnek kiemelt feladata, hogy biztonságos, befogadó környezetet teremtsen a területén élő személyek számára, függetlenül azok bőrszínétől, életkorától, nemétől, egészségi állapotától, szexuális irányultságtól, nemi identitásától vagy bármely más védett tulajdonságától – hangsúlyozta az alapvető jogok biztosa, Székely László a Homofóbia Ellenes Világnapon is. További erőfeszítésekre van tehát szükség azért, hogy a negyed évszázada deklarált elvek mindennapi valósággá váljanak, hogy a szexuális kisebbségek valóban egyenlő méltóságú személyekként élhessenek Európában, Magyarországon és szűkebb környezetükben egyaránt.