null Az adóellenőrzés határidejének szabályozásáról

Az adóellenőrzés határidejének szabályozásáról

AJB-787/2012

 

Az adóellenőrzés eljárási határidőinek jogi szabályozása nem teszi előre kiszámíthatóvá és egyértelművé az ellenőrzés időtartamát – állapította meg az alapvető jogok biztosa. Az ellenőrzéssel érintett adózók hosszú ideig bizonytalan jogi helyzetnek vannak kitéve, ezért nem fogadható el az, hogy az adóhatóság előre ki nem számítható ideig végezheti az ellenőrzést – mondta ki jelentésében az ombudsman.

Egy adóellenőrzés több hónapos elhúzódását sérelmező panasz vizsgálatában az ombudsman megállapította, hogy az eljáró adóhatóságnak, illetve a felettes szerveknek több jogcímen is lehetőségük van az ellenőrzés határidejének meghosszabbítására. Az adóhatóság az eredeti ellenőrzéshez, az alapügyhöz kapcsolódóan vizsgálatot végezhet más adózónál is. Ennek időtartama az eredetileg megkezdett ellenőrzés, az alapügy határidejébe nem számít be. Annak sincs jogi akadálya, hogy – amennyiben szükségessé válik – az adóhatóság ugyanabban az alapügyben további adózónál is kapcsolódó vizsgálatot folytasson. Az ilyen „másodlagos", majd azzal összefüggésben elrendelt további kapcsolódó vizsgálat határidejébe se számít bele egy azzal összefüggésben megkezdett újabb kapcsolódó vizsgálat, és így tovább.

A kapcsolódó vizsgálatok sorozata a gyakorlatban akár több évig húzódó adóellenőrzést jelenthet. Ráadásul további eljárási cselekmények sem számítanak bele a határidőbe, például az ügygondnok kirendelése iránti eljárás, a belföldi jogsegély, illetőleg a szakértő eljárásának időtartama sem. Mindez egy olyan „ellenőrzési láncot" alakíthat ki, melynek eredményeképpen az alapügyben az elévüléséig meghosszabbodhatnak a jogszabályok által megadott, és az ellenőrzésre, adómegállapításra, az adótartozás végrehajtására nyitva álló határidők.

Magyarország Alaptörvénye külön kiemeli, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok ésszerű határidőn belül intézzék. A biztos vizsgálati jelentésében is felhívja a figyelmet arra, hogy a jogállam fogalmának lényegét alkotó jogbiztonság elvéhez tartozik annak elengedhetetlen követelménye, hogy a jogalkalmazói magatartás előre kiszámítható legyen. A jogbiztonság megköveteli, hogy ésszerű határidőn belül lezáruljon az adóellenőrzés, és ne álljon fenn kiszámíthatatlan ideig függő és bizonytalan jogi helyzet. Ezért az ombudsman felkérte a nemzetgazdasági minisztert, hogy – együttműködve a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel – vizsgálja meg a jogi szabályozás olyan módosításának a lehetőségét, amely kizárja a visszás helyzetet okozó adóellenőrzési eljárások lehetőségét, és a megfelelő garanciális szabályozással az adóellenőrzés határidejének megszabásakor is érvényre juttatja a jogbiztonság követelményét.

A jelentés a /documents/10180/143994/201200787.rtf/d0adffda-8d66-4a2c-95de-2b1314d3a7ab oldalon olvasható.