null Abszolút probléma az egyetemi abszolutórium kiadásánál - az ombudsman jogszerű eljárást kér

Az abszolutórium a felsőoktatási intézmény tanulmányi kötelezettségét tanúsító végbizonyítvány, ami még nem azonos a felsőfokú végzettséggel. Ahhoz az abszolutórium birtokában le kell tenni a szükséges záróvizsgákat is. Ezzel volt kapcsolatos egy hallgató panasza, amely azt kifogásolta, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata az abszolutórium megszerzésének feltételeként a 3,00-ás tanulmányi átlag teljesítését írja elő.

Az egyetem megengedi ugyan, hogy akinek szüksége van rá, javítson az eredményén, ugyanakkor viszont ez egyben a tanulmányi időszak meghosszabbítását vonja maga után annak ellenére, hogy a hallgató valamennyi tantárgyból már sikeres vizsgát tett.  A neve elhallgatását kérő panaszos tudomása szerint előfordul olyan is, hogy az Egyetem a félév kihagyásával teszi csak lehetővé az adott tantárgy eredményének kijavítását.

Székely László vizsgálatában arra mutatott rá, hogy az abszolutórium kiadása a törvényben előírt követelmények teljesítéséhez kötött, amelyek egyetlen esetben sem utalnak a tanulmányok meghatározott minősítésének, tehát tanulmányi átlagnak az elérésére. A törvény felhatalmazta a Kormányt annak szabályozására, hogy határozza meg, hány kreditet kell elérni a tanulmányok sikeres teljesítéséhez, a felhatalmazó rendelkezés, azonban nem terjed ki az érdemjeggyel való értékeléssel kapcsolatos feltételek megállapítására. Ennek ellenére a Kormány rendeletben előírta a minimális (halmozott) súlyozott tanulmányi átlag meghatározását a felsőoktatási intézmények számára. Mindezek alapján a biztos megállapította, hogy a Kormányrendelet a törvényi felhatalmazáson túlterjeszkedik, ezzel a jogbiztonság követelményébe ütközve visszásságot idéz elő az a rendelkezés, amely az abszolutórium kiadásának feltételéül egy minimális tanulmányi átlag meghatározását írja elő.

E szabályozás és gyakorlat a felsőoktatásra vonatkozó törvényi rendelkezésekben megfogalmazott feltételrendszertől eltérő módon, további követelmények előírásával a hallgatókat a már sikeres vizsgák megismétlésére kötelezte, megnövelve ezzel a tanulmányokra fordított időtartamot és késleltetve a végzős hallgatók munkaerőpiacra lépésének időpontját.

Az alapvető jogokkal összefüggő visszásságok megszüntetése érdekében a biztos a Kormányhoz fordult, valamint az emberi erőforrások miniszterénél kezdeményezte, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a visszás rendelkezés és gyakorlat megszüntetésére, az abszolutórium kiadásának törvényi feltételeit teljesítő hallgatók számára a végbizonyítványok kiadására. Arra is kérte a minisztert, valamennyi felsőoktatási intézményben folytasson le átfogó vizsgálatot az abszolutórium kiadásának gyakorlatáról. Amennyiben szükséges, hívja fel a felsőoktatási intézmények vezetőinek figyelmét a jogszerű gyakorlatra, és mint a Budapesti Corvinus Egyetem fenntartója 2005-ig visszamenőleg vizsgálattal tárja fel, hogy hány hallgatójának okozott hátrányt az egyetem ezzel a gyakorlattal.