null A zenés szórakozóhelyek zajhatásairól

A zenés szórakozóhelyek zajhatásairól

AJB-870/2012

 

A kereskedelmi vendéglátóhelyek, zenés szórakozóhelyek engedélyezési eljárásának visszaállítását kezdeményezte Szabó Máté ombudsman. Az alapvető jogok biztosa az egészséges környezethez való jog érvényesülésének érdekében fordult az illetékes miniszterhez.

A keszthelyi jegyző egy bisztró megnyitásakor és működése során sem gyakorolta megfelelően környezetvédelmi és kereskedelmi hatásköreit, ennek következtében sérült a jogbiztonság, valamint az egészséges környezethez, és a tisztességes eljáráshoz való jog.

A keszthelyi jegyző a kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételekor nem győződött meg arról, hogy a bejelentő jogosult-e a tevékenység folytatására, rendelkezik-e zajkibocsátási határértékkel, és bár a kereskedelmi törvény alapján hatósági ellenőrzést kellett volna tartania a helyszínen, azt nem végezte el. Egy kormányrendelet alapján – mielőtt az üzemeltető megkezdi a tevékenységét – úgynevezett „zajkibocsátási határértéket" kell kérnie a környezetvédelmi hatóságtól és ezt nem lépheti át a működése során.

A mulasztás miatt a jegyző csak a bisztró megnyitását követően – a panaszosok beadványa nyomán – állapította meg, hogy az üzemeltetők nem rendelkeznek zajkibocsátási határértékkel. Csak ezt követően kötelezte őket, hogy végezzenek zajmérést és kérelmezzék a határérték megállapítását, illetve annak betartásával teljesítsék a jogszerű működés feltételeit.

Annak ellenére, hogy a jegyző – megállapítva a jogsértést – a csendháborítás és a zeneszolgáltatás miatt összesen 7 esetben szabott ki szabálysértési bírságot, figyelmen kívül hagyta a lakók pihenéshez való jogát és nem élt a kereskedelmi törvény biztosította jogköreivel, így például nem korlátozta az éjszaki nyitva tartást.

A keszthelyi ügy példájából következtetve az alapvető jogok biztosa megállapította, hogy a környezetvédelmi törvénybe ütközik az rendelkezés, amely szerint a vendéglátó egységek, zenés szórakozóhelyek üzemeltetéséhez nem szükséges működési engedély, hanem elegendő a megnyitás bejelentése a hatóságnál. A bejelentés jogintézménye pedig nemcsak környezetvédelmi, de közbiztonsági kérdéseket is felvet – fogalmazta meg az ombudsman.

Aggályos továbbá, hogy a kereskedelmi tevékenységek bejelentésekor nem érvényesülnek megfelelően az ügyféli jogok, így a jogorvoslathoz való jog, holott ez a tevékenység jellegéből eredően különösen érinti a közvetlen környezetben lakók jogát, jogos érdekeit.

A jegyzői mulasztások orvoslását szolgáló intézkedések mellett az alapvető jogok biztosa a nemzetgazdasági miniszterhez fordult és a kereskedelmi vendéglátóhelyek, zenés szórakozóhelyek engedélyezési eljárásának visszaállítását kezdeményezte. Egyúttal felkérte a minisztert, hogy a jogszabály-módosítás során legyen tekintettel a környezetvédelmi törvényre és az üzemeltetéssel érintettek jogorvoslathoz való jogának biztosítására.

A jelentés a /documents/10180/143994/201200870.rtf/37375d4f-3985-4000-abaa-76afba9448e3 oldalon olvasható.