null A végrehajtói eljárások átfogó vizsgálatáról

Végrehajtási eljárások vizsgálata az ombudsman hivatalában

 

Az ombudsmanhoz beérkezett panaszok, valamint a jogászi hivatásrendek képviselőinek jelzései és a közelmúlt sajtóhírei alapján az alapvető jogok biztosa a magyar bírósági végrehajtási rendszer átfogó vizsgálatát tervezi 2013 első félévében.

A magyar ombudsmanok az elmúlt több mint egy évtizedben folyamatosan vizsgálták a bírósági végrehajtási ügyeket érintő panaszokat, a hatáskörüket megszabó törvény keretei között hivatalból is indítottak eljárásokat. Ezek nyomán született is javaslat a bírósági végrehajtási rendszer átfogó felülvizsgálatára, amire azonban máig nem került sor.

2011-ben például Szabó Máté alapjogi biztos azt állapította meg, hogy az önálló bírósági végrehajtók munkadíja az érvényes rendelet szabályai szerint számolva az ügy értékéhez képest akár aránytalanul magas is lehet, ami a végrehajtási eljárások sikerét önmagukban befolyásolhatja. Egy 10 millió forintos tartozásnál, ahol két adós van, sikeres végrehajtáskor másfélmillió forintnál is több a végrehajtó díja, és az összeg még nem tartalmazza a készkiadásokat. Az adós a költségek láttán inkább érdekelt lesz a vagyontárgyai elvesztésében, mint abban, hogy megfizesse a végrehajtási költségekkel jelentősen megnövelt eredeti tartozását.

További felismerés, hogy nem egységes és mind a végrehajtást kérő, mind az adós számára nehezen követhető az önálló bírósági végrehajtók számos tételből álló díjszámítási gyakorlata. Az ombudsman felkérte a közigazgatási és igazságügyi minisztert, vizsgálja felül a hatályos végrehajtói díjrendszert, különös tekintettel az egyetemleges adósok ellen indított végrehajtási eljárásokra, a végrehajtót megillető behajtási jutalék mértékére. 2012-ben a biztos arra a megállapításra jutott, hogy bár a végrehajtási eljárásban eljáró jogtanácsos, ügyvéd illetve közjegyző munkadíját módosították, az önálló bírósági végrehajtó díja változatlan maradt. Az alapvető jogok biztosa ismételt kezdeményezésére még nem kapott választ a közigazgatási és igazságügyi minisztertől.

A biztos azt is jelezte, hogy rendszeresen érkeznek panaszok a végrehajtók ügyfélszolgálati idejének rövidsége miatt, a végrehajtók nehezen elérhetőek, az ügyfelek nem tudják megtekinteni az iratokat, a beadványokra csak hosszú idő elteltével kapnak választ a végrehajtótól. Jelenleg is több végrehajtási eljárással kapcsolatos panaszt vizsgál az ombudsman hivatala.

Az alapvető jogok biztosa mindennek összegzésével döntött egy újabb, átfogó vizsgálat megindításáról.