null A vámhatóság bírságolásáról - AJB-2895/2010

A vámhatóság bírságolásáról

AJB-2895/2010

 

Két liter pálinkát akartak behozni Romániából. A határátkelőhelyen a gyorsított jövedéki ellenőrzés során a pénzügyőrök az emberi méltóságukat sértő módon bántak velük, szinte bűnözőkként kezelték őket - írta az ombudsmannak egy panaszos. Szabó Máté a Vám- és Pénzügyőrség országos parancsnokától a törvényi rendelkezések betartatását kérte.

A panaszos maga közölte, hogy van náluk két liter, ajándékba kapott pálinka, az önkéntes bejelentés ténye azonban nem került be a jegyzőkönyvbe. A jogorvoslatról lemondó nyilatkozatait (például azt, hogy „panasszal nem élek”) a megkérdezése nélkül, előre beleírták a jegyzőkönyvbe. A panaszos közölte, hogy nem írja alá a dokumentumot, mert annak tartalma nem felel meg a valóságnak. Erre azt a választ kapta, hogy a szabvány szövegen nem lehet változtatni, és ha nem fizeti ki a bírságot, biztosítékként lefoglalják az autóját. A panaszos a figyelmeztetés hatására fizetett, aláírta a jegyzőkönyvet, de a helyszínen, majd ezt követően levélben jelezte a panaszát.

A lefoglalás csak a törvényben meghatározott célok – a tényállás biztosítása, illetve az elkobzás érvényesítése – érdekében rendelhető el, a jövedéki bírság megfizetésének biztosítékaként a jármű nem foglalható le – tisztázta az állampolgári jogok országgyűlési biztosa. Szabó Máté vizsgálata azt is kiderítette, hogy a jegyzőkönyvben szereplő hatósági tanúk sem az ellenőrzésnél, sem az aláírásnál nem voltak jelen, a panaszos nyilatkozatát nem hallhatták, így a jegyzőkönyv nem tekinthető jogszerűnek. A 20 ezer Ft jövedéki bírságot kiszabó határozat panaszosnál levő példányát a panaszos helyett valaki más írta alá és a határozatokon nem szerepel a hatóság pecsétje.

Az ombudsman megállapította, hogy a vámhatóság eljárása súlyosan sértette a panaszos tisztességes eljáráshoz való jogát, a gépjármű lefoglalásának lehetőségre való figyelmeztetés pedig közvetlenül veszélyeztette a tulajdonhoz való jogot.

Az ombudsman a visszásság jövőbeni megelőzése érdekében a Vám- és Pénzügyőrség országos parancsnokához fordult, intézkedjen, hogy az irányítása alá tartozó szervek a lefoglalásról a törvényi rendelkezéseknek megfelelően döntsenek. A végzés ne tartalmazzon sablonszöveget és a törvénnyel ellentétes megfogalmazást, szerepeljen benne a jogorvoslattal kapcsolatos tájékoztatás. Szabó Máté felkérte az országos parancsnokot, hogy vizsgáltassa meg a gépjárművek lefoglalásának gyakorlatát abban az esetben, ha a határt átlépőknél a kereskedelmit meg nem haladó mennyiségű jövedéki terméket találnak. Ajánlást tett arra is, hogy a gyorsított eljárást csak azokban az esetekben alkalmazzák, ha a panaszos – megfelelő tájékoztatást követően – valóban lemond a jogorvoslati jogáról, továbbá a hatósági tanúk minden esetben legyenek jelen az eljárási cselekményeknél.

A konkrét esetben a biztos a megyei főügyészségnél kezdeményezte, hogy vizsgálják meg az ügyészi óvás benyújtásának lehetőségét.