null A Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézetbe látogatott az ombudsman

Dr. Kozma Ákos 2020. szeptember 30-án a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben tett hivatalos látogatást. Az intézetben Schmehl János bv. vezérőrnagy, bv. főtanácsos, az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese és Gyenge-Bíró István bv. ezredes, intézetparancsnok vezette körbe az ombudsmant. 

A látogatás során kiemelt jelentőséget kapott a koronavírus-világjárvány kapcsán a fogvatartottak és a szolgálatot teljesítő bv. személyi állomány egészségének védelme érdekében elrendelt megelőző intézkedések bemutatása, illetve az intézet biztonsági rendszerének áttekintése.