null A teremgarázs-tulajdonról

A teremgarázs-tulajdonosok hátrányos megkülönböztetéséről

AJB-6129/2010

 

Nem fogadható el annak gyakorlata, hogy az egy autónak épült, vagy az ikergarázs tulajdonosainak biztosítják az építményadó kedvezményt, míg a teremgarázs esetében az önkormányzat ezt nem adja meg. Az ombudsman a jogbiztonság követelményét, valamint a hátrányos megkülönböztetés tilalmát látja sérülni a kecskeméti eljárásban.

Kecskemét önkormányzatának építményadó kivetési gyakorlatát sérelmezve egy panaszos előadta Szabó Máté ombudsmannak, hogy a teremgarázs kocsibeállójára kivetett építményadó aránytalan és diszkriminatív, mert jelentősen több adót kell fizetni a sokkal kisebb értékű, és számos hátránnyal rendelkező beállóra, mint a kizárólagos használati jogosultsággal bíró garázs után.

Az állampolgári jogok biztosát Kecskemét város önkormányzata arról tájékoztatta, hogy a helyi rendelet értelmében adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő épület, és több tulajdonos esetén az adót a tulajdoni hányadaik arányában vetik ki. Mentes az adó alól a 15 m2-nél kisebb garázs, az ikergarázs tulajdonosok külön-külön is igénybe vehetik a mentességet, ha nem hozzátartozók. Nagyobb garázs esetén a 15 négyzetméter után kell adót fizetni. A teremgarázs területéből az önkormányzat azonban csak egyszer vonja le a 15 négyzetmétert és nem tulajdonosonként. Az így kialakított gyakorlat azt eredményezi, hogy egy 20 négyzetméteres önálló garázs építményadója 3000 forint évente, míg a panaszos beállója (melynek járműtárolásra szolgáló tényleges területe a 15 m2-t nem éri el) a teremgarázs közlekedőit is beleszámítva adózik és ez évente 13.800 forintot tesz ki.

Az országgyűlési biztos álláspontja szerint az önálló garázs, a teremgarázs és az ikergarázs tulajdonosai összehasonlítható helyzetben lévő adóalanyok, akik homogén csoportot alkotnak. Az adótárgy mindegyik esetben ugyanazt a célt szolgálja: a gépjármű tárolását. Ezért a biztos megítélése szerint nem elfogadható az önkormányzat gyakorlata, az ugyanis ésszerű indok nélkül tesz különbséget az ikergarázs, valamint a teremgarázs-beállók tulajdonosai között, és az utóbbiakra aránytalanul magasabb adót vet ki.

A jogalkotónak széles körű jogosítványa van arra, hogy kiket milyen okból tesz kivételezetté. Ha azonban rendeletében a jogalkotó kedvezményt biztosít, akkor a jogalkalmazás nem sértheti az egyenlőség és a hátrányos megkülönböztetés alkotmányos elveit – szögezte le az állampolgári jogok biztosa. Az ombudsman ennek jegyében felkérte Kecskemét város jegyzőjét, hogy a kedvezményeket megkülönbözetés nélkül, helyi rendeletben meghatározva biztosítsa valamennyi garázstulajdonosnak.