null A sajókazai iskolában intézkedő rendőrök eljárásáról

A sajókazai iskolában intézkedő rendőrök eljárásáról

AJB-2860/2012

 

Sérült az előállítottak emberi méltósághoz és személyes szabadsághoz való joga, jogszerűtlen és aránytalan volt a bilincselés. Az ombudsman a sajókazai roma fiatalok előállításának vizsgálatában rámutatott arra is, hogy az intézkedés megzavarta az iskola rendjét és a szemtanúk gyermeki jogai is csorbultak.

Szabó Máté a médiából értesült arról, hogy egy sajókazai iskolában történt bántalmazás miatt fiatalkorúakat állítottak elő a rendőrök.  Egy sajókazai kiskorú – törvényes képviselőjével – feljelentést tett ismeretlen tettesek ellen, mert 2012 februárjában a Dr. Ámbédkár Iskolában az óraközi szünetben bántalmazták. 10 nappal később az iskola épületét 8-10 rendőr körbevette, majd négy 14-16 éves cigány nemzetiségű fiatalkorút megbilincselve előállítottak a rendőrségre.

Az alapjogi biztos hivatalból vizsgálta a rendőri intézkedés jogszerűségét.  Rámutatott arra, hogy a rendőrség aránytalan sérelmet okozott az intézkedés alá vont fiatalkorúaknak, különösen azért, mert a rendőri intézkedések tanáraik és diáktársaik előtt történtek. Az előállítás alkalmas volt arra is, hogy az intézkedéssorozatot végignéző diákokban félelmet keltsen. A fiatalokat a büntetőeljárási törvény előírásai alapján nem előállítani, hanem gyanúsítotti kihallgatásra kellett volna idézni. Az intézkedés során az eljáró rendőrök nemcsak az arányosság, de a fokozatosság elvét is figyelmen kívül hagyták, és az adott körülmények mérlegelése nélkül, automatikusan alkalmaztak bilincset – ami így az ombudsman szerint jogszerűtlen volt.

Az előállítás sértette az intézkedéssel érintett fiatalok emberi méltósághoz és személyes szabadsághoz fűződő alapjogát, valamint az intézkedés szemtanújaként jelenlévő diákok gyermeki jogait – állapította meg az ombudsman.

A biztos felkérte az országos rendőrfőkapitányt, tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a jövőben közoktatási intézményben rendőri intézkedésre csak kivételesen – például halaszthatatlan nyomozati cselekmény, vagy az intézkedésre okot adó esemény jellege, például iskolai verekedés miatt – kerüljön sor. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei rendőrfőkapitánynál pedig kezdeményezte, hogy ismertesse az alárendeltségében működő hivatásos állománnyal a jelentés tartalmát és hívja fel beosztottjai figyelmét arra, hogy a jövőben intézkedéseik során az arányosság követelményének, valamint a fokozatosság elvének figyelembevételével, alapjogsérelem nélkül járjanak el.

A jelentés a /documents/10180/143994/201202860.rtf/74025979-7bdd-4074-819a-35bb33657ded oldalon olvasható.