null A rendkívüli hóhelyzet kezeléséről

A 2013. január 14-ei budapesti rendkívüli hóhelyzet kezeléséről

 

Az alapvető jogok biztosa hivatalból vizsgálja a Fővárosi önkormányzat és a Budapesti Közlekedési Központ 2013. január 14-ei viszonylag nagy mennyiségű havazás következtében kialakult helyzettel kapcsolatos tevékenységét. A tapasztalatok szerint ugyanis azon a napon a havazás miatt a fővárosi közúti- és tömegközlekedés gyakorlatilag lehetetlenné vált.

2013. január 14-én az ország Budapesttől nyugatra eső részét és a fővárost jelentős havazás érte el, amelynek következtében a fővárosi utak szinte járhatatlanná váltak. A havazás a tömegközlekedést is jelentősen megnehezítette, tekintettel arra, hogy az autóbuszok bizonyos helyeket nem tudtak megközelíteni. Mindemellett a közúti közlekedésben is jelentős fennakadások voltak tapasztalhatóak, többek között a közutak nem megfelelő takarítása miatt. Mindezek alapján – tekintettel arra, hogy nem zárható ki, hogy több alapjoggal összefüggő visszásság történt (például a szabad mozgáshoz és a tartózkodási hely szabad megválasztásához való jog, valamint a közlekedés szabadságának sérelme, a kialakult időjárási helyzet miatti balesetveszély kapcsán pedig a lehető legmagasabb testi és lelki egészséghez való jog sérelme) – az alapvető jogok biztosa hivatalból elrendelte a kialakult helyzet vizsgálatát.

Az ombudsman az érintett ügyben a törvényben biztosított legrövidebb határidő (15 nap) megjelölésével megkereste a főpolgármestert, a Budapesti Közlekedési Központot (BKK), a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-t (FKF Zrt.), az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot illetve az Országos Meteorológia Szolgálatot (OMSZ). A biztos a Fővárosi Önkormányzattól és a BKK-tól többek között arra vár választ, hogy milyen intézkedéseket tettek a helyzet megelőzése és elhárítása érdekében, valamint arra, hogy általánosságban hogyan szervezik meg hasonló helyzetekben a tevékenységüket. Mindemellett a BKK-tól adatokat kért az ombudsman a fővárosban közlekedő autóbuszok és trolibuszok téli gumikkal való felszereltségéről, valamint a közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésének helyzetéről. A vizsgált ügy minél teljesebb feltárása érdekében a biztos tájékoztatást kért az FKF Zrt.-től is az utak takarításának érintett napon való megszervezésével kapcsolatosan, valamint az OMSZ-től a kérdéses napra vonatkozóan kiadott előrejelzésekről és az elmúlt évek hasonló időszakban jellemző időjárásáról.

Szabó Máté a vizsgálatot soron kívül, sürgősséggel folytatja le. Az ombudsman vizsgálatának befejezése a közeljövőben várható.