null A médiaszolgáltatók dolgozóinak véleményszabadságáról

A médiaszolgáltatók dolgozóinak véleményszabadságáról

 

Csak akkor korlátozható a közszolgálati médiaszolgáltatók munkatársainak véleménynyilvánítása, ha az a közszolgálati médiaszolgáltató pártatlan megítélését veszélyezteti, különösen, ha kifejezetten valamely politikai szervezet nevében, érdekében vagy ahhoz kapcsolódóan, például annak rendezvényén történik – fogalmazta meg az alapvető jogok biztosa. Szabó Máté egy országgyűlési képviselő beadványa alapján tekintette át a műsorkészítők, illetve a nemzeti hírügynökség munkatársai véleményszabadságának korlátozásával kapcsolatos kérdéseket.

A médiatörvény több olyan rendelkezést is tartalmaz, amely a médiaszolgáltatók munkatársainak, vagy a közszolgálati és közösségi médiaszolgáltatásban dolgozók véleménynyilvánítását korlátozza. A Magyar Távirati Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatában megállapított összeférhetetlenségi szabályok kimondják, hogy az MTI-vel munkaviszonyban álló beosztott újságírók és vezetői munkakört betöltő munkavállalók munkájukat kötelesek pártatlanul, a politikai és világnézeti semlegesség alapján ellátni. Munkájuk során nem tehetnek politikai nyilatkozatot, nem léphetnek fel párt, vagy más szervezet képviseletében; nem folytathatnak olyan tevékenységet, amely az MTI-hez méltatlan, vagy amely pártatlan, befolyástól mentes tevékenységüket veszélyeztetné, közszereplést párt nevében vagy érdekében munkájuk során nem vállalhatnak.

A közszolgálati médiaszolgáltatók – a munkajogi rendelkezésekkel összhangban – a törvényi rendelkezéseken túl egyéb összeférhetetlenségi szabályokat is megállapíthatnak. Az MTI Kódexében ilyenek a politikai, foglalkoztatottsági és gazdasági összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezések. „Önmagában az a tény, hogy a média dolgozójáról tudott vagy tudható, hogy valamely politikai vagy szellemi irányzatot magáénak vall, még nem jelenti azt, hogy a rá kötelező objektív és pártatlan tájékoztatás követelményének megvalósulása sérelmet szenvedne" – írta az ombudsman

Az alapvető jogok biztosa szerint csak akkor korlátozható a közszolgálati médiaszolgáltatók munkatársainak véleménynyilvánítása, ha az a közszolgálati médiaszolgáltató pártatlan megítélését veszélyezteti, különösen, ha kifejezetten valamely politikai szervezet nevében, érdekében vagy ahhoz kapcsolódóan, például annak rendezvényén történik Nem korlátozható viszont pusztán azért, mert a megfogalmazott vélemény akár politikaiként is értékelhető tartalommal bír.

Az alapvető jogok biztosa mindezt összegezve nem lát olyan indokot, amely alapján a közszolgálati műsorkészítők társadalmi ügyeket érintő, személyes érzéseket tükröző írásainak közlése – amennyiben az nem veszélyezteti a közszolgálati médiaszolgáltató pártatlan megítélését – általánosan korlátozható, vagy éppen kizárható lenne. Ugyanezen elvek mentén értékelhetőek az MTI munkatársainak internetes közösségi oldalakon, fórumokon történő megnyilvánulásai is.