null A Közérdekvédelmi Hivatal tervéről

Nem új hivatalokra, hanem szemléletváltásra van szükség

– az ombudsman a Közérdekvédelmi Hivatal tervéről

Gy 154/2009

 

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa nem ért egyet a Közérdekvédelmi Hivatal létrehozásával, azt felesleges, drága és közpénzpazarló intézkedésnek tartaná. Szabó Máté véleményezte a „Közérdekvédelmi Hivatal létrehozásáról, a közérdeksérelem veszélyét vagy megvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről" szóló tervezeteket.

Az országgyűlési biztos rámutatott, hogy az előterjesztésekből nem derül ki, hogy azokat a társadalmi-gazdasági viszonyok változása, az állampolgári jogok és kötelességek rendezése, az érdek-összeütközések feloldása szükségessé teszi-e. A megküldött tervezetek ugyancsak nem tartalmaztak arra vonatkozó adatot, hogy – a tudomány eredményeire támaszkodva – elemezték-e a szabályozni kívánt társadalmi-gazdasági viszonyokat, az állampolgári jogok és kötelességek érvényesülését, az érdek-összeütközések feloldásának a lehetőségét, vizsgálták-e a szabályozás várható hatását és a végrehajtás feltételeit. Mindezek alapján – az információk csaknem teljes hiánya miatt – az ombudsman nem tudott megalapozott észrevételt tenni az előterjesztések érdeméről.

A Közérdekvédelmi Hivatal létrehozásosával kapcsolatban azonban arra utalt, hogy a jelen gazdasági helyzetben különös körültekintést igényel egy új hatóság megalapításáról szóló döntés. Meggyőződése, hogy jelenleg több állami szerv megfelelően ellátja a Közérdekvédelmi Hivatal feladat- és hatáskörébe utalni tervezett tennivalókat, bár a hatékonyabb koordináció növelhetné a munkájuk színvonalát. Az ombudsman ezért legfeljebb az egyes, már meglévő hatáskörök pontosabb meghatározását tartja szükségesnek. Mindezek alapján nem ért egyet a Közérdekvédelmi Hivatal létrehozásával, azt felesleges, drága és közpénzpazarló intézkedésnek tartaná.

Közhelyszerű, hogy hatalmat csak hatalommal lehet ellensúlyozni. Ha azonban túl sok, és sokféle az ellensúly, azok könnyen öncélú bürokráciává silányulhatnak. Kétséges, hogy érdemi eredmények érhetőek-e el mind újabb és újabb panaszfórumok, hivatalok és ellenőrző szervezetek létrehozásával. A fórumrendszer elburjánzásával az állam az alapvető jogok, alkotmányos értékek védelmét nem a célzott magasabb szinten, hanem szükségszerűen csak alacsonyabb színvonalon biztosíthatja. „Példamutatás és új mentalitás nélkül az új hivatalok a jogvédelemhez semmit nem tesznek hozzá" – tette közzé összegző véleményét az állampolgári jogok biztosa.