null A környezetvédelmi matricákról

A környezetvédelmi matricák kiadásáról

AJB-2075/2012 (JNO-767/2011)

 

Az ombudsman kezdeményezésére a közlekedési hatóság megfelelő tájékoztatással segíti a környezetvédelmi matricák kiadása terén kialakult, sajtóhírek szerint 200 ezer autóst érintő káosz megszüntetését.

A gépjárművek hátsó rendszámtábláján fekete, piros, kék, illetve zöld színű környezetvédelmi plakett igazolja, hogy az egyes járművek milyen mértékben „járulnak hozzá” a levegőszennyezéshez. A legkevésbé környezetbarát fekete és piros környezetvédelmi plakettel ellátott járművek közlekedését a szmogriadó riasztási fokozata esetén a főpolgármester megtilthatja.

A tavaly év végi fővárosi szmogriadó idején érkezett panaszbeadvány szerint a környezetvédelmi matricák kiadására vonatkozó jogszabályok hátrányosan érintik az 1996. január 1-jét megelőzően első nyilvántartásba vett (üzembe helyezett) gépjárművek tulajdonosait, mert az autójuk csak a piros környezetvédelmi matrica „viselésére” jogosult. Ugyanakkor a jogszabály kivételt is megállapít az 1996. január 1. előtt üzembe helyezett, de Euro-II. jóváhagyási jellel rendelkező gépjárművek esetében. Ezek üzembentartója a környezetvédelmi felülvizsgálat során kérheti gépjárművének a kék matricára jogosító 4. környezetvédelmi osztályba való besorolását, illetve átsorolását.

Az ombudsman megállapította, hogy a jogszabályi kivétel lehetőségéről az eljáró hatóságok és a közreműködő vizsgálóállomások nem megfelelően tájékoztatták az autótulajdonosokat, így a környezetvédelmi szempontból kedvezőbb kék helyett az Euro-II. jóváhagyási jellel ellátott gépjárművek is csak piros matricát kaphattak.

A biztos a tájékoztatási kötelezettség betartását javasolta a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) elnökének. Az elnök válaszában arról tájékoztatta a biztost, hogy az intézkedései nyomán a fővárosi és megyei közlekedési felügyelőségeknél, illetve a hatósági eljárásokban tanúsító szervezetként közreműködő vizsgálóállomásokon kifüggesztik a környezetvédelmi átsorolás lehetőségéről szóló hirdetményt, valamint felhívta beosztottjai figyelmét, hogy tájékoztassák az autótulajdonosokat az átsorolás lehetőségéről és az eljárás folyamatáról.

A közlemény előzménye a /documents/10180/143994/201100767JNO.rtf/25308eb7-4b31-469f-9172-e970d0ffdb77 oldalon olvasható.