null A környezetvédelmi hatóság kötelezettségéről

Felhívás a környezetvédelmi hatóság kötelezettségére

AJB-5851/2012.

 

A környezetvédelmi felügyelőség már 1998-ban, majd 2011-ben is megállapította, hogy a pécsi Kemény Zsigmond utca és az 57-es főút kereszteződésében a zajterhelés jelentősen túllépi a határértéket – ám nem intézkedett, és ezzel sértette az érintettek egészséges környezethez, tisztességes eljáráshoz, valamint jogorvoslathoz fűződő jogát – állapította meg Szabó Máté ombudsman.

Az ombudsmannak egy állampolgár beadványban jelezte, hogy a pécsi Kemény Zsigmond utca – önkormányzati tulajdonú gyűjtőút – és az 57-es főút kereszteződésében az óriási gépkocsiforgalom miatt elviselhetetlen a zaj- és rezgésterhelés. Az eljáró hatóság 1998-ban a határérték-túllépés miatt zajbírságot szabott ki. A felügyelőség álláspontja szerint azonban a 2008. január 1-jén hatályba lépett új jogszabály szerint az ügyben már nem lehet eljárást indítani és érdemi, a zajt csökkentő intézkedést hozni, mert a 2011-ben kimutatott határérték-túllépés nem éri el a 10 decibelt.

Ezzel szemben a panasz alapján indult vizsgálatot lezáró jelentésében az alapvető jogok biztosa felhívta a hatóság figyelmét arra, hogy a környezetvédelmi törvény alapján eljárási kötelezettsége van. A törvény szerint, amennyiben a hatóság környezetveszélyeztetést, illetve környezetszennyezést észlel, köteles környezetvédelmi felülvizsgálatot elrendelni. Az ombudsman azt az álláspontját fejtette ki, hogy – mert a zajterhelési határértékeket meghaladó, veszélyes mértékű, egészséget is károsítani képes zaj okozása környezetre veszélyeztetésnek minősül – a felügyelőségnek el kellett volna rendelnie a felülvizsgálatot. Szabó Máté ezért felkérte a felügyelőséget, hogy tegyen eleget a jogszabályon alapuló eljárási kötelezettségének.

A jelentés a /documents/10180/143247/201205851.rtf/00451f77-aa72-4f02-9365-2473a218b839 oldalon olvasható.