null A kivételt erősítő szabály - adóellenőrzés kényszerű útiköltséggel

A kivételt erősítő szabály – adóellenőrzés kényszerű útiköltséggel

OBH 5149/2006

 

Sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot, és a hátrányos megkülönböztetés veszélyét hordozza magában, ha az APEH elnöke korlátlanul és eljárási garanciák nélkül jelölheti ki valamely szervezeti egységét az illetékességi területen kívüli ellenőrzésre – állapította meg Szabó Máté ombudsman.

Az állampolgári panaszra indult vizsgálatban a panaszos azt sérelmezte, hogy miért nem a lakóhelye szerint illetékes APEH igazgatóság járt el az adóellenőrzése során és miért nem kapott tájékoztatást egy másik igazgatóság kijelölésének indokairól.

A szóban forgó eset idején az adózás rendjéről szóló törvény lehetővé tette, hogy az APEH elnöke az illetékességi területen kívüli szervezeti egységet jelöljön ki ellenőrzésre. Az ügyben az APEH elnöke e törvényi felhatalmazás alapján járt el. Noha a jogszabályi rendelkezések formailag időközben változtak, az adóhatóság státuszát szabályozó kormányrendelet rendelkezései tartalmilag ma is megegyeznek az akkor alkalmazottakkal.

Az eljárási garanciák hiánya az országgyűlési biztos szerint olyan helyzetet teremt, amely magában hordozza a hátrányos megkülönböztetés veszélyét. Mindemellett indokolatlan költségeket okoz, az adózó idejét rabolja, jogos érdekét korlátozza pusztán az együttműködési kötelezettség is. Az ellenőrzésen ugyanis az adózónak személyesen meg kell jelennie akkor is, ha a lakó-, illetve székhelytől igen távoli szervezeti egységet jelölnek ki az eljárás lefolytatására.

A minden garanciális korlátot nélkülöző szabályozás az APEH elnökének korlátlan felhatalmazást ad az illetékességgel nem rendelkező szervezeti egység kijelölésére és ez sérti a jogbiztonság követelményét is. Az ombudsman a Pénzügyminisztériumhoz fordult. A minisztérium nem zárkózott el a szabályozás felülvizsgálatától.