null A katasztrófa-védett csoportokról

A különösen védendő emberek jogai katasztrófahelyzetben

AJB-3765/2011

 

A katasztrófahelyzetek felszámolására hivatott erők képzésében, eljárási rendjében nem szerepelnek olyan speciális szabályok, amelyeket követni lehetne a különleges védelemre szoruló gyermekek, idősek, fogyatékos emberek mentése során – mutatta ki az ombudsman vizsgálata. A biztos a szabályozáson túl az állomány képzésében látja a továbblépés lehetőségét.

A katasztrófavédelem vezetője egyetért a biztos megállapításaival, de válaszában azt is tudatta Szabó Máté ombudsmannal, hogy a beavatkozásaik során ügyelnek a különösen védendő csoportok jogainak érvényesítésére. Bakondi György országos katasztrófavédelmi főigazgató arról is tájékoztatta a biztost, hogy a főigazgatóság Krízis Intervenciós Csoportot működtet, amely jelentős mértékben támogatja az érintetteket. Az is kiderült a vizsgálatban, hogy a katasztrófahelyzetekben a szükséges kompetenciával rendelkező társszervekkel együttműködésben oldották meg a kommunikációt a különleges bánásmódot igénylő emberekkel, például a kísérő nélküli kiskorúakkal, a siket, a láthatóan zavart személyekkel, kerekesszéket használókkal.

Szabó Máté 2011 szeptemberében hivatalból indított vizsgálatot arról, hogy a katasztrófahelyzetek kezelésében miként érvényesülnek a leginkább kiszolgáltatott társadalmi csoportok alapvető jogai. A biztos azt is meg kívánta ismerni, miként kezelik a rendvédelmi, a mentésben, illetve kárelhárításban részt vevő szervek a védőfelszereléssel, az ellátással, a pihenőidővel, a túlszolgálat elszámolásával, a más szervekkel való együttműködéssel kapcsolatos szolgálati panaszokat. A Honvéd Vezérkar, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, az Országos Rendőr-főkapitányság, illetve a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága ilyen kérdésekben nem tud ilyen jellegű szolgálati panaszról. Egyes érdekvédelmi szervezetek viszont szóvá tették az ombudsmannak mind az ellátás, a védőfelszerelés, hiányosságait, mind pedig a túlszolgálat elszámolásának, illetve a háttér jogszabályok elégtelenségének problémáját.

Szabó Máté ombudsman mindezek nyomán felkérte a Honvéd Vezérkar főnökét, az országos rendőrfőkapitányt, a büntetés-végrehajtás országos parancsnokát, valamint a katasztrófavédelmi főigazgatót, vizsgálják felül, hogy megfelelő hatékonysággal biztosítja-e az alapvető jogok érvényesülését a vezetésük és irányításuk alá rendelt állomány panaszbenyújtásának, kivizsgálásának jelenlegi rendje. Kérte továbbá annak a meggondolását is, miképpen jelenhetnének meg az előírásokban a védendő csoportok jogainak érvényesülését segítő speciális szabályok és hogyan lehetne ezeket az ismereteket az állomány képzésébe is beilleszteni.

A teljes jelentés olvasható a http://www.obh.hu/allam/jelentes/201103765.rtf oldalon.