null A jövő nemzedékek biztos-helyettesének munkatervéről

A jövő nemzedékek biztos-helyettesének munkatervéről

 

A tavalyról áthúzódó vizsgálatok befejezésén túl Fülöp Sándor részben a saját titkársága, részben a törvény értelmében immár egységes ombudsmani hivatal számára állított össze feladatsort.

A jövő nemzedékek életére, az egészséges környezethez való jog érvényesülésére is kiható ügyek közül például a bátaapáti atomhulladék-temető körülményei miatt hivatalból utóvizsgálat indítását javasolja Fülöp Sándor biztoshelyettes. Ugyancsak az élethez, az egészséges környezethez és a tulajdonhoz való jog érvényesülése szempontjából – és a kolontári katasztrófa utáni élénk társadalmi érdeklődésre, valamint környezetvédők panaszára is alapozva – lesz téma az almásfüzitői veszélyes hulladék- és vörösiszap-lerakó állapota.

A jövő generációk biztos-helyettese a törvényi felhatalmazása alapján azt is javasolja, hogy a nagyszámú panasz, kiemelkedően fontos, sürgető társadalmi és szakmai igények kivizsgálása során fordítsanak figyelmet egyebek között a környezetvédelmi hatósági rendszer működésére, a településrendezés és a környezeti vizsgálatok összefüggésére, az ivóvíz-szolgáltatás környezetvédelmi, közegészségügyi elemeire. Ez ügyben Fülöp Sándor munkatervében arra emlékeztet, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlése 2011 nyarán önálló emberi jogként ismerte el az egészséges ivóvízhez való hozzájutást. Komplex elemzést igényelnek sok más mellett a fenntartható helyi közösségek előtt álló jogi akadályok, vagy például a megújuló energiahordozók elterjedésének jogi és szervezeti problémái, és elemzésre szorulnak a városi közlekedéssel kapcsolatos  környezetjogi, közlekedési és tulajdonjogi kérdések.

Az Alaptörvény az ombudsmani hivatal számára nem csak jogvédelmi, hanem a jövő nemzedékekkel kapcsolatosan kivételesen érdekvédelmi feladatokat is előír és ezekben is folytatódik majd az együttműködés a parlamenti bizottságokkal, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanáccsal, az Országos Környezetvédelmi Tanáccsal, a tudományos világgal, az egyházi és civil szervezetekkel, a gazdasági érdekképviseletekkel. Az intézmény természetéből következően túlnyomórészt jogi megközelítésű, öt-hat jogágra is kiterjedő elemzésekhez kedvező környezetet jelent az immár egységes Hivatal szakmai háttere. Erre alapozva szerepel a munkatervben több szakprojekt az egészséges környezethez való jogról, de például az is, hogy a nukleáris ügyek döntéseiben miként lehetne biztosítani a – Magyarországon is törvénybe iktatott – Aarhusi Egyezményben foglaltakat: a közösségi részvételt, az információk hozzáférhetőségét, a döntéshozatalban való részvétel jogát.

A jövő nemzedékek ombudsman-helyettese viszi tovább a szakterületének nemzetközi programjait. Az ENSZ környezetvédelmi rendezvényein, konferenciáin, a nyáron például a „zöld gazdaság" és a fenntartható fejlődés intézményeinek megerősítését tárgyaló csúcsértekezleten, a „Rio+20"-on Rio de Janeiroban is ő vesz részt.