null A jogorvoslati jog gyakorlásáról

Az ombudsman a jogorvoslati jog gyakorlásának feltételeiről

(AJB-6335/2009)

 

Nincs biztosítva a jogorvoslat lehetősége, ha arról rendőrségi törvény előírása ellenére a panaszost nem tájékoztatják. Ugyanez a helyzet akkor is, ha az eljárás megindulása előtt a rendőrségnek meg kell semmisítenie a panasz elbírálásához szükséges felvételeket.

Rendőri intézkedéseket kifogásolva fordult egy állampolgár Szabó Mátéhoz. A rendőrség nem vitatta, hogy a panaszos az eljárás során nem kapott tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségeiről, ezért az ombudsmannak rá kellett mutatnia: nem elegendő a formai követelmény megléte – vagyis az, hogy a jogszabályban szerepel a jogorvoslat – az a döntő, hogy a lehetőséggel az érintett ténylegesen élhetett-e.

A jogorvoslati lehetőség nem volt biztosítva, amennyiben nem állapítható meg egyértelműen, hogy az ügyfelet a hatóság a jogszabályban előírtak szerint tájékoztatta a jogorvoslat intézményéről – fogalmazta meg Szabó Máté. A biztos szerint a tájékoztatás dokumentálása belső rendőrségi szabályozással, többletmunka és jogszabály-módosítás nélkül is megoldható lehetne – például olyan 2 példányos dokumentum bevezetésével, amelyen nyomtatásban szerepel a jogorvoslati lehetőség, és amelynek első példányát át lehetne adni az intézkedés alá vont személynek.

A rendőrségi törvény 30 napon belül ad lehetőséget a jogorvoslatot igénylőnek, hogy benyújtsa panaszát. Problémát okozhat azonban, hogy a kifogásolt intézkedésről készített videofelvételt a rögzítést követő 30 nap elteltével törölni kell. Így viszont a panaszt közigazgatási eljárásban nem lehet elbírálni, mert a tisztázáshoz nélkülözhetetlen felvételeket már megsemmisítették. A rendőrségi törvényben biztosított panasztétel ezért könnyen formálissá válhat, ugyanis a jogorvoslati jog nem pusztán a panasz előterjesztésének lehetőségét, hanem érdemi elbírálását is jelenti, aminek pedig a tényállás tisztázása szükségképpen előfeltétele.

A probléma orvoslása érdekében Szabó Máté a rendőrségi törvény módosítását javasolta, továbbá az országos rendőrfőkapitányhoz fordult.