null A Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben tett hivatalos látogatást az ombudsman

A Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe látogatott 2020. szeptember 30-án dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa, ahol Schmehl János bv. vezérőrnagy, bv. főtanácsos, az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese és Nagy Balázs bv. alezredes, intézetparancsnok fogadta az ombudsmant. 

Az egri látogatás során dr. Kozma Ákos megtekintette a jelen helyzetben a fogvatartottak hozzátartozóikkal történő kapcsolattartását lehetővé tévő informatikai rendszert és az ennek működtetéséhez szükséges eszközöket, valamint tájékozódott a koronavírus-világjárvány kapcsán a fogvatartottak és a szolgálatot teljesítő bv. személyi állomány egészségének védelme érdekében elrendelt megelőző intézkedésekről is.