null A gyülekezési jog érvényesüléséről

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának közleménye

a gyülekezési jog érvényesüléséről indított vizsgálatáról

(OBH 2452/2008)

 

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának munkatársai a Hollán Ernő utcai jegyiroda elé 2008. április 11-ére bejelentett demonstrációk során nem észleltek olyan körülményt, amely a gyülekezési jog sérelmére utalt volna. Az ezt követő demonstráció-sorozaton szerzett helyszíni tapasztalatok, valamint a rendelkezésre álló információk alapján azonban nem zárható ki a gyülekezési joggal, a véleménynyilvánítás szabadságával, a hátrányos megkülönböztetés tilalmával, továbbá – az előállítások során – az embertelen és megalázó bánásmód tilalmával, valamint a panasz előterjesztéséhez való joggal összefüggő visszásság.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa hivatalból vizsgálatot indított.

A rendőrség hivatalosan nem vette tudomásul a Kossuth térre, a Szabadság térre, a Roosevelt térre és a Clark Ádám térre szervezett tüntetést, mivel azokat a gyülekezési törvényben megszabott három napos határidőn belül, mindössze néhány órával a rendezvények kezdete előtt jelentették be. Az első három helyszínen ennek ellenére nem oszlatták fel a tüntetést, hanem biztosították a gyülekezések területét.

Arra hivatkozva, hogy nincs szabályosan bejelentve tüntetés, a rendőrség a Lánchídon, illetve a Clark Ádám téren felszólította a résztvevőket a helyszín elhagyására. A tömeg mindvégig békés maradt a résztvevők alapvetően engedelmeskedtek a rendőri felszólításnak. Néhány perccel később azonban a rendőrség az elvonulási útként megjelölt utcát is lezárta, így a szabad elvonulás lehetősége nem volt biztosított. A téren maradó néhányszáz fős tömeg jelentős részét igazoltatták a rendőrök, több résztvevőt pedig előállítottak.

A rendezvényekről 59 embert állítottak elő, köztük a két feloszlatott rendezvény szervezőjét is. Az előállításra a XIII. kerületi, majd a VII. kerületi, illetve a X. kerületi rendőrkapitányságon került sor. Az országgyűlési biztos munkatársai mindhárom helyszínen vizsgálták előállítási gyakorlatot, a fogvatartás körülményeit, ennek során beszéltek a kapitányság ügyeletes tisztjeivel, valamint meghallgatták az elállítottak jelentős részét.

Az előállítottak többsége vitatta az előállítás indokát és jogalapját. Állításuk szerint ugyanis bejelentett tüntetésen vettek részt, az intézkedéssel szemben ellenállást nem tanúsítottak. A résztvevők nem tudtak arról, hogy a rendőrség a rendezvények bejelentését nem vette tudomásul. Többen jelezték, hogy a rendőrségi felszólítást nem hallották, illetve az elvonulás iránya a felszólítás alapján nem volt egyértelmű.

Az országgyűlési biztos a helyszínen szerzett, a rendőrségen kapott és a rendezvények résztvevőitől hallott információk alapján folytatja vizsgálatát.

 

Budapest, 2008. április 14.

Dr. Szabó Máté sk.