null A Gyűjtőfogház vizsgálatáról

Az ombudsman vizsgálata a budapesti Gyűjtőfogházban

AJB-2277/2011

 

Megfelelő a fogvatartottak elhelyezése, ellátása, munkáltatása, a jogaik gyakorlása – tapasztalta Szabó Máté ombudsman vizsgálata a Budapesti Fegyház és Börtönben, de több hiányosságra is felhívta a figyelmet.

A 130 százalékos telítettség – azaz száz férőhelyre százharminc fogvatartott jut – alatta marad az országos átlagnak. A nevelők számát a fogvatartottak létszámához igazították, a vezetők átgondolt, következetes munkával igyekeznek gondoskodni az elítéltek neveléséről és szervezni, segíteni oktatásukat is. Az elítéltek foglalkoztatásának aránya a mai gazdasági viszonyok között elfogadható. A szabadidős tevékenységek, programok, valamint a vallásgyakorlás lehetőségei is adottak az intézetben.

Az ombudsman pozitívnak találta, hogy az elítélt együtt találkozhat egy nagykorú és akár három 18 év alatti látogatóval. Az ünnepnapokhoz kötött családi beszélő engedélyezése ugyancsak jó gyakorlat, mert segítheti a fogvatartott magán- és családi életének ápolását.

Jó kezdeményezésnek tartja az ombudsman, hogy – a nehézkes és panaszra okot adó telefonos egyeztetés helyett – a védők interneten foglalhatnak időpontot beszélőre, de nem minden ügyvédi beszélő helyiség alkalmas arra, hogy a védő ellenőrzés nélkül találkozhasson ügyfelével. A fogvatartottak és a személyzet élethez, testi épséghez fűződő joga megkövetelné, hogy kicseréljenek több zárkaajtót, ablakrácsot.

2010 óta egy külső vállalakozó végzi a fogvatartottak élelmezését, ami az ellátás minőségét javította. Az azonban, hogy a fogvatartottak csak a zárkában étkezhetnek, közvetlenül veszélyezteti emberi méltóságukat, valamint lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jogukat. A zárkák mérete, és a fürdők is általában megfelelnek az elvárásoknak, van akadálymentesített fürdőhelyiség, de van felújításra szoruló is. Nincs viszont minden zárkában a wc fallal elválasztva, ami az ezzel járó kellemetlenségeken túl veszélyezteti az emberi méltósághoz való jogot.

Az egészségügyi ellátás, a rendelők felszereltsége megfelelő, a két fogorvosi rendelőé kiemelten jó. Ebben az intézetben találkozott először a biztos azzal, hogy főállású gyógytornász foglalkozik a fogvatartottakkal. Jól szervezett a pszichológusok rendelése és megnyugtató, hogy az intézetben több éve nem volt öngyilkosság,

A Gyűjtő házirendjét a biztos szerint módosítani kellene, mert az alkotmányos jogok érvényesülését veszélyezteti, ha az elítélt nem rendelkezhet szabadon a hozzátartozójától postán kapott pénzzel, valamint, hogy az így kapott pénzhez csak két hét elteltével juthat hozzá.

Szabó Máté javasolta a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának, valamint a Budapesti Fegyház és Börtön parancsnokának, hogy ki-ki a saját hatáskörében tegye meg a további szükséges intézkedéseket.

A jelentés a http://www.obh.hu/allam/jelentes/201102277.rtf oldalon olvasható.