null A fogyatékossággal élő fogvatartottak jogairól

A fogyatékossággal élő fogvatartottak jogainak érvényesüléséről

AJB-1161/2009.

 

A rendőrségi fogdák nem alkalmasak a fogyatékossággal élők elhelyezésére. Az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet mind a börtönkórház, mind a pszichiátria hátrányait hordozza. Nem garantáltak a kényszergyógykezelés után elbocsátott betegek további ellátásának alapvető, biztonságos feltételei. Részletek az állampolgári jogok országgyűlési biztosának jelentéséből.

Az országos rendőrfőkapitány egy panaszügyben arról tájékoztatta Szabó Máté országgyűlési biztost, hogy a megfelelő felszereltség és a fogdaőrség speciális képzettségének hiánya miatt a rendőrségi fogdák nem alkalmasak a fogyatékossággal élő személyek befogadására. Álláspontja szerint jogszabály-módosításra lenne szükség, hogy fogyatékossággal élőket csak megfelelően felszerelt büntetés-végrehajtási intézetbe lehessen befogadni.

A fogyatékossággal élő fogvatartottak alkotmányos jogainak érvényesüléséről az ombudsman hivatalból átfogó vizsgálatot folytatott az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben (IMEI), a Bv. Központi Kórházában, Tökölön és a Nagyfai Bv. Intézet Krónikus Utókezelő Részlegén.

Az IMEI 1896-ban épült, az állaga nagyon leromlott, a munkavégzéshez komoly elkötelezettség szükséges. A létszámstop miatt nem tudnak ápolókat felvenni. Súlyos probléma, hogy a pszichiáterek átlagéletkora 70-75 év, nincs megfelelő utánpótlás. Az értelmi, illetve testi fogyatékossággal élő személyek elhelyezése nem felel meg a Fogyatékossággal Élő Személyek Jogairól Szóló ENSZ Egyezmény rendelkezéseinek, az épület egyáltalán nem akadálymentes, a jelenleg működő egy-egy szakkörön túl további terápiás és a rehabilitációt elősegítő egyéb tevékenységet is biztosítani kellene. A kormány 2008. december 31-i határidővel felkérte az igazságügyi és rendészeti, illetve az egészségügyi minisztert, hogy dolgozzanak ki javaslatot az IMEI korszerű működési feltételeinek megteremtésére. A kínzás és az embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés megelőzésének európai bizottsága szerint rendkívül kívánatos lenne, ha az IMEI-t elköltöztetnék és az intézményt az egészségügyi miniszter felügyelete alá helyeznék.

Súlyosan sérti az emberi méltósághoz való jogot a pszichiátriai kezelés alatt álló betegek, valamint a kezelésre beutaltak elhelyezése – állapította meg az ombudsman és sürgette, hogy belátható időn belül teremtsék meg az IMEI korszerű működésének feltételeit, továbbá fontolják meg, hogy az intézményt az egészségügyi miniszter felügyelete alá helyezik.

A kényszergyógykezelt betegekkel szemben alkalmazható kényszerítő eszközökről szóló rendelet pontatlan, sérti a jogbiztonság követelményét – figyelmeztetett a biztos. Egy törvénymódosítás következtében 2010. május 1-jén 20-25 további pszichiátriai ellátásra szoruló kényszergyógykezelt beteget kell elbocsátani az IMEI-ből. A további ellátásuk feltételeit ezidáig nem teremtették meg, noha annak szükségessége már korábban is ismert volt.

A nőket és a férfiakat a vizsgált intézetekben mindenütt elkülönítetten helyezik el, a fiatalkorúakat viszont nem. Ez szemben áll a gyermekek kiemelt védelemhez és gondoskodáshoz való jogával – mutatott rá az országgyűlési biztos.

Tökölön a fürdőhelyiségek nem akadálymentesek, és nincs a mozgáskorlátozottak számára kialakított külön WC. A főépület kicsi, ketrecszerű sétaudvara csak korlátozottan biztosítja a szabad levegőn tartózkodás lehetőségét, pedig a kórház körül elegendő tér állna rendelkezésre egy megfelelő sétaudvar kijelölésére.

A betegjogi képviselő csak idén nyáron vette fel a kapcsolatot a Nagyfai Bv. Intézettel, valamint azóta sem biztosítja a fogyatékossággal élő fekvőbeteg fogvatartottaknak a jogszabályban előírt heti egy nap fogadóórát. Nagyfához, és a bv. intézethez rendkívül rossz minőségű, kátyús betonút vezet. A biztos ennek sürgős kijavítására is ajánlást tett. Felmerült az intézet bezárása, illetve összevonása is, bár inkább fejleszteni, mintsem leépíteni kellene, a környezet – az utat leszámítva – nagyon kedvező, tágas tér, fákkal, növényekkel.

Az országgyűlési biztos megállapításait és javaslatait megküldte az illetékes minisztereknek, intézetvezetőknek. A jelentés az Országgyűlési Biztos Hivatalának honlapján teljes terjedelmében olvasható: http://www.obh.hu/allam/jelentes/200901161.rtf