null Az Állami Számvevőszéknek a köztestületek tekintetében fennálló ellenőrzési jogosultságával összefüggésben foglalt állást az alapvető jogok biztosa

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke, valamint a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke közös beadványában felvetett, az Állami Számvevőszéknek a köztestületek tekintetében fennálló ellenőrzési jogosultságával kapcsolatban dr. Kozma Ákos felkérte az igazságügyi minisztert, hogy egyebek mellett vizsgálja meg az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény módosításának a lehetőségét.

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke, valamint a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke az általuk képviselt szervezetek képviseletében eljárva közösen jegyzett beadványukkal fordultak az alapvető jogok biztosához az Állami Számvevőszéknek a köztestületek tekintetében fennálló ellenőrzési jogosultsága határainak egyértelművé tétele érdekében.

Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (Ajbt.) 18. § (3) bekezdésének d) pontja értelmében az alapvető jogok biztosa nem vizsgálhatja az Állami Számvevőszék tevékenységét. Ennek figyelembevételével az ombudsman a kamarai elnökök által megjelölt számvevőszéki ellenőrzések elrendelésével, lefolytatásával, bármely esetleges jövőbeni megállapításával, a mindezekre vonatkozó ténybeli hivatkozásokkal kapcsolatban vizsgálatot nem folytatott, ennek megfelelően a számvevőszéki ellenőrzések tekintetében visszásságot nem állapított meg.

Az alapvető jogok biztosa ugyanakkor az AJB-4461/2021. számú ügyben készült jelentésében, a vonatkozó rendelkezések elemzését követően az Ajbt 2. § (2) bekezdése alapján felkérte az igazságügyi minisztert, hogy vizsgálja meg az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény módosításának lehetőségét az Állami Számvevőszéknek a köztestületek tekintetében ellátandó feladatai tekintetében, különösen annak pontosításával, hogy mely feltételek fennállása esetén gyakorolhatja ezen szervezetek vonatkozásában ellenőrzési jogosultságait az Állami Számvevőszék, továbbá kérte, hogy a jogszabály-módosítás előkészítése során az Állami Számvevőszékkel együttműködésben, egyben a köztestületek, különösen a jogászi hivatásrendeket képviselő kamarák érdemi bevonásával járjon el.