null Megtartotta alakuló ülését a Fogyatékosságügyi Tanácsadó Testület

2023. október 3-án, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában Dr. Kozma Ákos ombudsman elnökletével megtartotta alakuló ülését a hazai fogyatékosságügy különféle területein tevékenykedő szervezetek képviselőiből álló Fogyatékosságügyi Tanácsadó Testület, amely az alapvető jogok biztosát segíti a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény (CRPD) szerinti független mechanizmus tevékenységével összefüggő feladatai ellátásában. 


 

A CRPD-ben foglalt jogok érvényesülésének nemzeti szintű monitorozására az egyezmény 33. cikkében rögzített előírásokkal összhangban a részes államoknak olyan független belső mechanizmust kell létrehozniuk, amely képes segíteni, védeni, és ellenőrizni a tagállami kötelezettségek végrehajtását, és a fogyatékos személyek jogainak érvényesülése érdekében rendszerszinten vizsgálni a kormányzati intézkedéseket és azok hatékonyságát. Ezt a munkát segíti a fogyatékossággal élő személyek jogait érintően kiemelkedő elméleti tudással vagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező szaktekintélyekből, illetve a fogyatékossággal élőket képviselő szervezetek delegáltjaiból álló, a civil társadalmat reprezentáló Fogyatékosságügyi Tanácsadó Testület.

„Fontosnak tartom a vizsgálatok mellett és azokon túl is, hogy a nyilvánosság figyelmét a fogyatékossággal élők helyzete felé fordítsam. Célom, hogy az általános, alapjogi aspektusú problémafelvetéssel, a lehetséges megoldások körvonalazásával elősegítsem a fogyatékossággal élőket megillető jogok, a jogegyenlőség és az esélyegyenlőség érvényesítését, ennek nyomán pedig az egyéni sérelmek orvoslását. Folyamatosan figyelemmel kísérem a fogyatékossággal élők helyzetét, a társadalmi-gazdasági mozgásokat, nyomon követem a nemzetközi emberi jogi diskurzust, így az Európai Unió, az ENSZ és az Európa Tanács által megfogalmazott ajánlásokat, állásfoglalásokat, stratégiákat és programokat különböző fórumokon. Elképzelésem szerint ebben a felelősségteljes munkában jelentős segítséget tud majd nyújtani a Fogyatékosságügyi Tanácsadó Testület tagjainak különleges szaktudása.” –  hangsúlyozta köszöntő beszédében dr. Kozma Ákos ombudsman.

A Fogyatékosságügyi Tanácsadó Testületet a fogyatékossággal élő emberek országos érdekképviseleti szervezetei és a fogyatékossággal élő emberekért tevékenykedő más szervezetek, továbbá a fogyatékosságtudomány és a történelmi egyházak képviseletében 28 szervezet delegáltjai alkotják. 

Köszöntő beszédét követően az alapvető jogok biztosa ismertette a Fogyatékosságügyi Tanácsadó Testület felállításának szempontjait, a működésére vonatkozó jogszabályi előírásokat és az ügyrendet, továbbá tájékoztatást adott az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (AJBH) a fogyatékosságügyi egyezmény szerinti független mechanizmus működtetésére létrehozott új szervezeti egysége, a Fogyatékosságügyi Főigazgatóság tevékenységéről. 

Ezt követően lehetőség nyílt a Testület tagjainak rövid bemutatkozására, illetve kötetlen szakmai eszmecserére is.             

A www.ajbh.hu oldalon megjelenő képek az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának tulajdonát képezik. Minden jog fenntartva.