A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes üzenete a roma holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából

Az emberi élet és méltóság nem ismer nemzeti határokat, de ezek érvényesítése és védelme az államok elsődleges kötelezettsége. Az állami intézmények és képviselőik fokozottan felelősek azért, hogy tevékenységük során minden esetben szem előtt tartsák az egyenlő bánásmód követelményének nemzetközi és alkotmányos garanciáit, valamint a köz szolgálata során a társadalom valamennyi tagjának emberi méltóságát tiszteletben tartva járjanak el, származástól, nemzeti vagy etnikai hovatartozástól és bármilyen egyéb, kisebbségi csoporthoz való tartozástól függetlenül. A roma holokauszt nemzetközi emléknapja arra emlékeztet bennünket, hogy a szélsőséges nézetek elleni fellépés közös felelősségünk is, annak érdekében, hogy soha, semmilyen körülmények között nem ismétlődhessenek meg a második világháború borzalmai.
2022. augusztus. 04.

A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes üzenete a Roma Ellenállás Napja alkalmából

A roma holokauszt áldozataira és az elnyomás, diszkrimináció és kirekesztés ellen fellépő romákra egyaránt tisztelettel emlékezünk május 16-án, a Roma Ellenállás Napján.
2022. május. 17.

2/2022. elvi állásfoglalás az iskolai hiányzások miatt indítható szabálysértési eljárások és más szankciók vizsgálatáról

Egy civil szervezet amiatt kérte az Alapvető Jogok Biztosának eljárását, mert egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településen aránytalanul nagy számban indultak szabálysértési eljárások igazolatlan iskolai hiányzások miatt. Ez a gyakorlat a szervezet szerint leginkább a sokgyermekes, mélyszegénységben élő, többségében roma származású családokat sújtotta, akiknek a pénzbírság teljesítése gyakran komoly nehézséget okozott, a meg nem fizetett pénzbírság elzárásra való átváltoztatása pedig a gyermekeik gondozását, ellátását is veszélyeztette. Az általános panasz mellett, ahhoz kapcsolódóan a beadványozó egy több gyermekes család ügyében is vizsgálatot kért, a tízgyermekes édesanyával szemben a vizsgált időszakban ugyanis 17 alkalommal indult szabálysértési eljárás. Az átfogó, rendszerszintű problémákat is felvető ügyben a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes vizsgálatot indított, amelyet elvi állásfoglalás kibocsátásával zárt.
2022. május. 11.

Христос Воскрес! - Krisztus feltámadt! – Húsvéti liturgia a magyarországi ukrán közösséggel

A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes az ortodox húsvétot idén az ukrán közösséggel ünnepelte a Belvárosi Szent Mihály-templomban. Az ukrán görögkatolikus szent liturgián Haborij Damján atya a feltámadás örömhíre mellett a háború nyomasztó árnyairól és a béke reményéről is beszélt, hangsúlyozva az összefogás és a szeretet erejét.
2022. április. 23.

A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes előadása az „International Public Law from a Central European Perspective” című nemzetközi konferencián

„Nemzetközi jog a kisebbségvédelem szolgálatában – hard law, soft law és egy kis gyakorlat” címmel tartott előadást a Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes a Magyar Tudományos Akadémián megrendezett nemzetközi konferencián. Az esemény célja az volt, hogy a meghívott szakértők megvitassák a nemzetközi jog aktuális kérdéseit a nemzetközi együttműködés különböző formái és szintjei, az egyének, közösségek és értékek nemzetközi védelme, a nemzetközi büntetőjog, valamint a migráció aktuális kihívásai kapcsán.
2022. április. 22.

Határ menti látogatás (Nábrád – Záhony – Berkesz)

A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes, Langerné Victor Katalin helyettes államtitkár és Sztojka Attila kormánybiztos helyszíni látogatás keretében három Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településre látogattak el, ahol az Ukrajnából menekülő roma személyek helyzetét, az őket segítő ellátásokat és kihívásokat ismerhették meg.
2022. április. 15.