DR. SZALAYNÉ DR. SÁNDOR ERZSÉBET – A MAGYARORSZÁGON ÉLŐ NEMZETISÉGEK JOGAINAK VÉDELMÉT ELLÁTÓ BIZTOSHELYETTES

 

SZEMÉLYES ADATOK

Név: Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet
Születési hely: Zsombolya (Jimbolia, Románia)
Születési idő: 1961
Állampolgárság: magyar

 

MUNKAHELYEK

 • A Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes (2019. november 4-től) 
 • A Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes (2013. október 21-től 2019. október 21-ig)
 • Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Nemzetközi- és Európajogi Tanszék (1986-tól) – egyetemi tanár
 • Európa Tanács Kisebbségvédelmi Keretegyezmény Tanácsadó Bizottságának állandó tagja (2016-tól)

VÉGZETTSÉG, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK

 • Professor Honoris Causa (Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, 2015)
 • Egyetemi tanár (PTE, 2014)
 • Habilitáció (PTE, 2011 – „Új távlatok az európai alapjogvédelemben")
 • PhD (PTE, 1998 – „A kisebbségek nemzetközi jogi védelme")
 • Doctor universitatis (PTE, 1992)
 • Állam- és jogtudományi egyetemi diploma (PTE ÁJK, 1986)

NYELVISMERET

 • Német (felsőfokú nyelvvizsga)
 • Román (felsőfokú nyelvvizsga)
 • Angol (Oxford House College, London - intermediate)

ÖSZTÖNDÍJAK

 • Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law (2017)
 • MTA Bolyai János kutatói ösztöndíj (1999-2002) 
 • TEMPUS (1997, Universität Bayreuth)
 • Schweizerische Osteuropa Bibliothek (1996, Bern)
 • TEMPUS (1996, Karl-Franzens-Universität Graz)
 • European University Institut (1995, Firenze)
 • DAAD kutatói ösztöndíj (1990, Universität Bayreuth)

KUTATÁSI TEVÉKENYSÉG

 • Kisebbségvédelem a nemzetközi jogban
 • Az egyén jogi helyzete az Európai Unióban – uniós polgárság, az uniós alapjogok rendszere, alapjogok és alapszabadságok konvergenciája
 • Nemzetközi jog – uniós jog – belső jog egymásra hatása az alapjogok terén különös tekintettel a bíróságok szerepére

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG MAGYARORSZÁGON

 • PTE Állam- és Jogtudományi Kar (1986 óta – nemzetközi jog, kisebbségvédelem, Európai Unió jog- és intézményrendszere)
 • Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Nemzetközi Intézet (2013-2015 – igazgató)
 • Országos Igazságszolgáltatási Tanács (2000-2003 – magyar bírák európajogi képzése)
 • Berzsenyi Dániel Főiskola Szombathely (2003-2007)

VENDÉGOKTATÓ KÜLFÖLDÖN

 • Babes-Bolyai Tudományegyetem Jogi Kar, Kolozsvár – 2004-2005. tanév óta folyamatosan – Európajog (alapképzésben), Az egyén jogi helyzete az Európai Unióban (mesterképzésben) 
 • Phillips-Univesität Marburg, 2005. június – Rechtliche Stellung von Minderheiten in Europa (Interdisziplinäre Arbeitsgruppe Europa, Modul Europäische Studien
 • Karl-Franzens-Universität Graz, 2003-2004. tanév 1. szemeszter – Europarecht – Grundfreiheiten (LV Nr.224.800)
 • Universität Bayreuth, 1992-1993. tanév 2. szemeszter – Ungarn und die EG – neuere Ergebnisse der ungarischen Wirtschaftsgesetzgebung
 • Universität Bayreuth, 1991-1992. tanév 2. szemeszter – Minderheitenschutz im 20. Jahrhundert

PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG

 • OTKA 2015-2018 (vezető) - Az Uniós egyenlő bánásmód joganyag implementációja Magyarországon - jogalkotás és jogalkalmazás
 • LLP Jean Monnet Programme 357640-LLP-2011-HU-AJM-ICS – EU-SCHOLA (2012) – European Union in the Schools - projektfelelős
 • HUHR/1001/2.2.1/005 (2011-2012) – IPA CBC projektfelelős – IDEM: International development management course based on the Cooperation of South Transdanubian and Croatian educational institutions
 • LLP Erasmus IP 2009-2012 (partner projektfelelős) – Citizenship and Combating Crime in the EU
 • IRM/TKFO/69-1/2008 (külső szakértő) – „Itt vagyunk!" – A harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai integrációs alap
 • CEEPUS II HU-0309-00-0809 és HU-0309-00-0910 (szakmai koordinátor) – Minorities in Central Europe – Law, Culture, Politics
 • CEEPUS II HU-0005-01-0506 (szakmai koordinátor) – Convergence of Legal Systems
 • PFP-0591/1998 (szakmai koordinátor) – Kisebbségvédelem az Európai Unióban
 • OTKA 1986-1988 (tag) – A nemzetiségi kérdés alkotmányjogi és nemzetközi jogi kérdései

VEZETŐI TAPASZTALATOK

 • PTE ÁJK Európa Központ Centre for European Research and Education (CEERE) igazgató (2008-2013), tiszteletbeli igazgató (2014-)
 • NKE Nemzetközi Intézet intézetigazgató (2013-2015)
 • PTE ÁJK dékán (2004-2007)
 • PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszék tanszékvezető (2004-2007)
 • PTE ÁJK oktatási dékánhelyettes (2002-2004)

TAGSÁG SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS SZERVEZETEKBEN

 • Az Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezményének végrehajtását ellenőrző tanácsadó bizottságának tagja (2016-)
 • Jogi Szakvizsga Bizottság tagja
 • Federation International pour le Droit Europeen (FIDE) Magyar Tagozat alapító tag, igazgatósági tag
 • International Law Association (ILA) Magyar Tagozat
 • Magyar Külügyi Társaság
 • MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Közigazgatási-tudományi Bizottság
 • PTE ÁJK Doktori Iskola törzstag, alprogramvezető (2002-2013)
 • Kisebbségi Jogvédő Alapítvány kuratóriumi tag
 • Középkori Egyetem Alapítvány, kuratóriumi tag
 • Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier kuratóriumi tag (2008-2011)
 • Magyar Szociológiai Társaság, Nemzeti- és Etnikai Kisebbségkutató Szakosztály
 • MTA PAB tagja, a IX. sz. Gazdaság- és Jogtudományok Szakbizottságának elnöke (2005-2008)
 • EK Bizottság szóvivői hálózata magyar csoportjának tagja (1992-1994)
 • Miniszterelnöki Hivatal Kisebbségi Hivatala tanácsadó testületének tagja (1989-1990)

SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAGSÁGOK

 • Pécs Journal of International and European Law (PJIEL) - PTE ÁJK (2014 óta)
 • Hungarian Yearbook of International and European Law – Eleven Intl. Publishing (2012 óta)
 • Európai Tükör  Külgazdasági és Külügyminisztérium (2010 óta)
 • Journal of European and Regional Studies – Acta Universitatis Sapientiae (2009)
 • Jura – PTE ÁJK (2007 óta)
 • Közjogi Szemle – HVG-Orac (2007 óta)
 • Studia Europaea – PTE ÁJK Európa Központ könyvsorozata (sorozatszerkesztő) (2007)

PUBLIKÁCIÓK

Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet publikációs tevékenységéről bővebben a Magyar Tudományos Művek Tárának honlapján tájékozódhat.

DOKTORI TEVÉKENYSÉG

Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet doktori tevékenységéről többet az Országos Doktori Tanács honlapján tudhat meg.

KITÜNTETÉSEK

 • Moór Gyula Díj (2019)
 • Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett (2009)

VAGYONNYILATKOZAT

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala ezen az oldalon közzéteszi az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 9. §-a alapján, a  Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes vagyonnyilatkozatainak oldalhű másolatát.
Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet vagyonnyilatkozatai: 2013 2014 | 2015 2016 2017 | 2018 2019 
| 2019/1. ciklus záró 2019/2. ciklus nyitó | 2020 | 2021| 2022