null Beszámoló - 2017

A hat éves nemzetiségi biztoshelyettesi mandátum negyedik éve, 2017 is arról tanúskodik, hogy a Magyarországon élô nemzetiségi közösségek jogainak hivatali visszaélésekkel szembeni védelmében a rendelkezésre álló jogi keretek között kollégáimmal együtt a lehetô leghasznosabb tevékenységet kívántuk végezni.

A 2017. évi Beszámolóban adatokkal, grafikonokkal szemléltetjük a beszámolási idôszak történéseit: a számok arra utalnak, hogy a nemzetiségi biztoshelyettesi intézmény ismertsége, az intézmény iránti bizalom továbbra is növekvô tendenciát mutat. A panaszoknak és megkereséseknek nem pusztán a mértéke nôtt, hanem az érintett nemzetiségi jogterületek szerkezete is változott: egyre több a klasszikus nemzetiségi jogokat érintô kérdés. Kézenfekvô következtetésnek tûnik ezért, hogy a nemzetiségi törvény és a nemzetiségi biztoshelyettesi feladat- és hatáskört rendezô jogszabály együttes olvasata pozitív képet mutat: a jelzett jogszabályok alapján mûködô nemzetiségi jogvédelem egyre hatékonyabban tud hozzájárulni a hazai nemzetiségi közösségek jogainak érvényesítéséhez.

A bármely alapon való megkülönböztetés elleni fellépés, kiegészülve a nemzetiségi oktatás, a nemzetiségi önkormányzás, a nemzetiségi média, a nemzetiségi élethelyzeteket érintô döntéshozatalban való részvétel igényével, több célt szolgál, de ezek eredôjében nem állhat más, mint a nemzetiségi  közösségek felnövekvô ifjú generációinak felkészítése egy sokszínû és inkluzív társadalomban való hasznos és érdemi részvételre. Ehhez azonban a saját nemzetiségi jogok és a kapcsolódó jogvédelmi rendszer, illetve eszközök ismerete, az ezekrôl való tájékozódás igénye és a tájékoztatás szükségessége egyaránt hozzátartozik.

Szalayné Sándor Erzsébet

A beszámoló a képre kattintva érhető el: