Az alapvető jogok biztosának vizsgálata a nyári gyermektáboroztatás biztonságáról és a hatósági ellenőrzések hatékonyságáról

A jelenlegi jogszabályok nem garantálják megfelelően a gyermekek védelmét és biztonságát a magánszektor szereplői által szervezett táboroztatás során. Erre a következtetésre jutott Székely László ombudsman, miután egy szülői panaszbeadvány nyomán megvizsgálta egy táborban bekövetkezett súlyos sérülés körülményeit, és azokból az egyedi ügyön is túlmutató megállapításokat tett. A biztos az emberi erőforrásokért, valamint a fogyasztóvédelemért felelős miniszterhez fordult.
2018. június. 04.

Az alapvető jogok biztosa a 2017-es szakgimnáziumi érettségi lebonyolításával kapcsolatos visszásságokról

Az érintett tanulók alapvető jogait, illetve a jogbiztonság elemi követelményeit sértette, hogy jelentős késedelemmel léptették hatályba a 2017-es szakmai érettségi vizsgatárgy követelményeit – állapította meg Székely László ombudsman. Az alapvető jogok biztosa az emberi erőforrások miniszterét a jövőre nézve a kellő felkészülési idő érdemi biztosítására, valamint a tanulók alapvető jogainak tiszteletben tartására kérte fel.
2018. június. 01.

Az alapvető jogok biztosa egy középiskola súlyos mulasztásairól

A jogbiztonság követelményét, illetve a tanulói és szülői jogok érvényesülését egyaránt sértő, tartósan fennálló visszásságokat tárt fel a budapesti Budai Nagy Antal Gimnázium működése kapcsán az alapvető jogok biztosa. Székely László ombudsman intézkedéseket kért a Gimnáziumtól és annak fenntartójától, valamint a szaktárcától és az adatvédelmi hatóságtól.
2018. május. 31.

Az alapvető jogok biztosa egy iskolai bántalmazás kapcsán lefolytatott eljárásról, jogi-szakmai garanciákról, a lelkiismereti szabadság tiszteletéről

Az iskola többszörösen is mulasztott: nem ismerte fel és nem előzte meg két tanuló súlyos konfliktushelyzetét, a helyzet rendezésére pedig nem a megfelelő pedagógiai és jogi megoldást választotta – állapította meg egy gyermekek közötti bántalmazási ügy vizsgálatában az alapjogi biztos. Székely László ombudsman az iskolapszichológus eljárásával kapcsolatosan arra figyelmeztetett, hogy tiszteletben kell tartani a tanuló és a szülők lelkiismereti szabadságát, vallási meggyőződését, figyelembe kell venni az érintettek kéréseit.
2018. május. 29.

Az alapvető jogok biztosának közleménye a Homofóbia és Transzfóbia Elleni Világnap alkalmából

Európában és Magyarországon immár évtizedek óta fennállnak a diszkrimináció elleni védelem jogszabályi és intézményi keretei. Az Alkotmánybíróság gyakorlata értelmében a nemi identitás, a szexuális irányultság a sokszínű emberi személyiség alkotórésze, a személyiség magjához tartozó, megváltoztathatatlan tulajdonság, amelynek alapján senkit nem érhet hátrányos megkülönböztetés.
2018. május. 17.

Az ombudsman a kórházi fertőzésekkel kapcsolatos közérdekű bejelentések kivizsgálásáról

Székely László alapjogi biztos felkérte az emberi erőforrások miniszterét, hogy – akár külön intézkedések kezdeményezésével – fordítson kiemelt figyelmet arra a gyakorlatra, ahogyan a minisztérium szervei kezelik a panasz- és közérdekű bejelentéseket. A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) a Magyarországon előforduló kórházi fertőzések magas száma miatt benyújtott közérdekű bejelentéseinek mellőzése miatt kérte az ombudsman vizsgálatát.
2018. május. 15.

A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes közleménye a 2017/2018. tanévi országos nemzetiségi online nyelvi verseny és országos nemzetiségi rajzverseny alkalmából

2018. május 9-én az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala adott otthont a 2017/2018. tanévi országos nemzetiségi online nyelvi verseny és országos nemzetiségi rajzverseny díjkiosztó ünnepségének és egyben a rajzpályázatra beérkezett legjobb művekből álló kiállítás megnyitójának. A rendezvényen megjelent gyerekeket és felkészítő pedagógusaikat Dr. Szalayné Dr. Sándor Erzsébet, a magyarországi nemzetiségek jogainak védelméért felelős biztoshelyettes, az Oktatási Hivatal Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központja részéről pedig Kállay Attiláné megbízott főosztályvezető köszöntötte. A Budapest XXIII. Kerületi Grassalkovich Antal Általános Iskola Kamarakórusának rövid műsora után Dr. Gloviczki Zoltán, az Oktatási Hivatal elnöke méltatta a díjazásban részesülő alkotásokat és adta át a jutalmakat.
2018. május. 11.

Az alapvető jogok biztosa 2018-as téli krízisjelentésének tapasztalatairól és megállapításairól

Az alapvető jogok biztosának vizsgálata feltárta, hogy a hajléktalan-ellátó rendszer ellátta a feladatát a téli krízisidőszak során. A jelentés rögzíti, hogy a rendkívüli intézkedések hatékony végrehajtásához még mindig nem mindenhol állnak rendelkezésre átlátható, megismerhető, számon kérhető gondozási, ellátási protokollok. Székely László ombudsman szerint további összehangolt, egymást erősítő szakmai lépésekre van szükség a közterületi helyzet kezelése és a hajléktalanságból kivezető lehetőségek érdemi biztosítása érdekében.
2018. május. 10.

A jövő nemzedékek szószólójának elvi állásfoglalása a környezetvédelem szervezetrendszerével kapcsolatos elvárások, különös tekintettel a hatósági szervezetrendszer kérdéseiről

A jövő nemzedékek szószólója a szélesebb körű szakmai nyilvánosság elé kívánja tárni a környezetvédelmi hatósági szervezetrendszer átalakítása kapcsán megfogalmazható azon aggályokat, amelyek a környezetvédelmi szempontok hatékony érvényesítésének lehetőségei kapcsán fogalmazhatók meg.
2018. május. 09.

A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes közleménye az alapjogi jogalkotás az alkotmányos rendszerváltás éveiben című könyv bemutatása alkalmából

2018. május 2-án az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala adott otthont Kukorelli István – Tóth Károly: Az alapjogi jogalkotás az alkotmányos rendszerváltás éveiben című tanulmánykötete bemutatójának.
2018. május. 04.

Az alapvető jogok biztosának utóvizsgálata a donor-hímivarsejtekkel végzett reprodukciós eljárások működésképtelensége és a hatóságok jogsértő eljárása kapcsán

Az alapjogi biztos a 2016-os átfogó vizsgálatában megtett ajánlásai ellenére a szaktárca és a hatóság nem tett érdemi intézkedéseket azért, hogy helyreálljon a donorspermiummal végzett reprodukciós eljárások működése. Székely László ombudsman utóvizsgálatot indított és megállapította, hogy a hatóság nem tett eleget a jogerős bírósági döntésnek, és a jogszabály-módosítás is fokozta a bizonytalanságot. A biztos így újra a miniszter intézkedését kérte.
2018. május. 03.