Jogszerűségében is lehet jogsértő? Az ombudsman a büntetés-végrehajtási kórházban szülő, gondnokság alatt álló anya gyermekének elhelyezéséről

Mind a büntetés-végrehajtás kórháza, mind pedig az illetékes gyámhatóságok mulasztottak, amikor elválasztottak egy újszülött gyermeket a büntetését töltő anyjától – állapította meg az alapvető jogok biztosa. Székely László ombudsman szerint maga az elválasztás a törvény alapján jogszerű volt, de annak módja, az előzetes tájékoztatás és segítség elmaradása, a kapcsolattartásról való döntés elmulasztása alapjogi visszásságokat okozott. A biztos ajánlásaival a gyámhatóságok és a büntetés-végrehajtás vezetőihez fordult.
2019. április. 25.

Az alapvető jogok biztosa az iskola, a tankerület és a szakértői bizottság eljárásáról egy sajátos nevelési igényű gyermek oktatása kapcsán

Egy sajátos nevelési igényű gyermek integrált oktatása és iskolakijelölése ügyében szinte valamennyi érintett szereplő, az iskola, a fenntartó tankerület, sőt maga az illetékes szakértői bizottság is a garanciális jogszabályi rendelkezéseket figyelmen kívül hagyva járt el – állapította meg az alapvető jogok biztosa egy szülői panaszbeadvány vizsgálata során. Székely László ombudsman a tanulságok nyomán jelentésében több ajánlást tett, közöttük az ügyben szereplő pedagógusok és ügyintézők kötelező továbbképzésének szükségességét is megfogalmazta.
2019. április. 12.

Önkényes távozás a kórházból – a Belügyminisztérium egyetért az ombudsman megoldást javasló jelentésével

A hatályos jogi szabályozás, a belső szabályzatok és gyakorlat nem egyértelmű abban, mi a teendő, ha egy kórházi ellátásra szoruló, nem pszichiátriai, de állapota miatt döntésképtelen beteg önkényesen elhagyja az intézményt. Székely László alapjogi biztos egy panaszügy kivizsgálását követően a szaktárcákhoz fordult ajánlásaival. A Belügyminisztérium és az Országos Rendőr-főkapitányság egyetért a biztos jelentésében foglaltakkal, és egyeztetést javasol az Emberi Erőforrások Minisztériumával.
2019. április. 11.

Az alapvető jogok biztosa a gyermek átadásával kapcsolatos végrehajtási eljárások szabályozási és gyakorlati problémáiról

A hatályos szabályozás alapján nem lehet gyorsan és gyermekközpontú módon fellépni, ha az egyik szülő jogellenesen tartja magánál a gyermekét és nem hajlandó őt önként átadni a másik szülőnek. Erre jutott egy panaszügy vizsgálatában az ombudsman. Székely László szerint a szabályozás átgondolásán túl szükség lenne a rendőrség, a bírósági végrehajtók és a gyámhatóságok együttműködésének javítására, valamint egy külön krízisfelkészítésre is. A biztos ajánlásaival három minisztériumhoz, az országos rendőrfőkapitányhoz és a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökéhez is fordult.
2019. április. 08.

A gyermekek ne legyenek a pártpolitika díszletei, eszközei – az alapvető jogok biztosa és helyettesei közös közleménye

Az alapvető jogok biztosa és helyettesei arra kérik – pártállástól függetlenül – a 2019-es európai parlamenti választásokon listát állító valamennyi jelölő szervezetet és jelöltet, hogy a kampány során tartózkodjanak a gyermekek szerepeltetésétől rendezvényeiken, a velük és róluk készült képek kampánycélú felhasználásától, illetve az iskolák és óvodák népszerűségnövelő szándékú látogatásától. A gyermeki jogok tisztelete olyan politikai és alkotmányos kultúrát feltételez, amelyben a gyermekek nem lehetnek pártpolitikai tevékenység díszletei vagy eszközei.
2019. április. 05.

Az alapvető jogok biztosának vizsgálata a mozsgói szociális intézményben

Az alapvető jogok biztosa civil bejelentés nyomán folytatott helyszíni vizsgálata sem cáfolni, sem alátámasztani nem tudta, hogy történt-e súlyos bántalmazás a fogyatékossággal élő embereket ellátó mozsgói intézményben. Székely László ombudsman azonban problémákat tárt fel a nagy létszámú intézmény működése, tárgyi és személyi feltételei kapcsán, a további visszásságok veszélye miatt pedig ismét felhívta a figyelmet az intézményi férőhely-kiváltási folyamat felgyorsítására.
2019. április. 04.

25 év szemete – az ombudsman és a jövő nemzedékek szószólója a hatóságok fellépését sürgeti

Egy panaszos azzal fordult az alapvető jogok biztosához, hogy a szomszédos ingatlanon csaknem 25 év alatt nagy mennyiségű hulladékot halmoztak fel. Emiatt korábban több hatósághoz is fordult, azonban senki sem intézkedett eredményesen az egészséget és a környezetet is veszélyeztető állapotok felszámolására. Székely László ombudsman és helyettese, Bándi Gyula, a jövő nemzedékek szószólója közös vizsgálatukban megállapították, hogy részben a hatóság eredménytelen fellépése, részben az együttműködést megtagadó, a szemetet felhalmozó személy okolható a helyzetért.
2019. március. 28.

A jövő nemzedékek szószólója a tűzijátékok lakossági használatának újraszabályozását javasolja

A tűzijátékok lakossági használatának újraszabályozását, több ponton szigorítását kéri a belügyminisztertől a jövő nemzedékek szószólója. Bándi Gyula véleményét egészségvédelmi, levegőtisztasági és zajvédelmi érvekkel alátámasztva társadalmi párbeszédet is javasol. A szószóló szerint ugyanis a beszerzésre és a használatra vonatkozó rendelkezések túlságosan megengedők, miközben a szakszerűtlenül használt és tárolt tűzijátékok nemegyszer okoztak baleseteket.
2019. március. 13.

Az alapvető jogok biztosának jelentése a koraszülött-ellátás helyzetéről

Jelentős tárgyi-személyi és alapvető szemléletbeli különbségeket tapasztalt az alapjogi biztos két fővárosi koraszülött intenzív osztály működésének körülményeiben, gyermekközpontú megoldásaiban. Székely László ombudsman egy szülői panaszbeadvány alapján folytatott vizsgálatot és részletes ajánláslistával fordult az intézményvezetőhöz és a szaktárcához a konkrét, valamint rendszerbeli visszásságok mielőbbi megoldása érdekében.
2019. március. 07.

Az alapjogi biztos utóvizsgálata az Emberi Erőforrások Minisztériuma Zalaegerszegi Gyermekotthonában

Az alapvető jogok biztosa 2018 novemberében hivatalból, a helyszíni ellenőrzés keretében tekintette át a korábbi ajánlásai nyomán a Zalaegerszegi Gyermekotthon működését, az ott nevelkedő gyermekek jogainak érvényesülését. Székely László ombudsman látott ugyan az intézményben kisebb előrelépéseket, azonban további komolyabb intézkedések szükségesek. A tárgyi feltételek, az oktatási lehetőségek, az étkeztetés kapcsán korábban feltárt problémák ugyanis a vizsgálat időpontjában is fennálltak, azokat nem orvosolták megfelelően.
2019. március. 05.

A jövő nemzedékek szószólója a légiforgalom zajterhelésének csökkentéséért

A dinamikusan növekvő hazai légiforgalom okozta, már ma is tömeges lakossági panaszokat okozó zajterhelés tervszerű csökkentése érdekében a polgárok éjszakai nyugalmát garantáló jogi és érdekeltségi rendszer megteremtését szorgalmazza, valamint a légiforgalmi jogi szabályozás átfogó felülvizsgálatát kéri az illetékes minisztertől a jövő nemzedékek szószólója, Bándi Gyula.
2019. február. 21.