JElentések, Inditványok, állásfoglalások

Jelentés az iskolai hiányzás miatt elrendelt családi pótlék szüneteltetésére vonatkozó eljárással összefüggésben 492_2022.pdf 2022.12.21 13:22
Jelentés az online gyermekvédelem védelmi és jogorvoslati rendszerének működésével összefüggésben 686_2022.pdf 2022.09.28 14:46
Jelentés az Ukrajnából menekülő, óvoda- és tanköteles korú gyermekek magyarországi nevelésének, oktatásának biztosításával összefüggésben 1827_2022.pdf 2022.11.17 12:13
Jelentés Budapest Főváros Kormányhivatala általi panaszkezeléssel összefüggésben 1980_2022.pdf 2022.10.24 14:52
Jelentés Diósd településen csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban benyújtott közérdekű bejelentés kivizsgálásával összefüggésben 184_2022.pdf 2022.11.17 13:41
Jelentés egy beszakadt fedelű akna veszélyes állapotának megszüntetése tárgyában benyújtott közérdekű bejelentés kivizsgálásával összefüggésben 2136_2022.pdf 2022.12.21 13:22
Jelentés egy elévült szabálysértési ügyben elrendelt személykörözéssel kapcsolatban 1373_26_2022.pdf 2023.01.10 09:54
Jelentés egy pszichiátriai ellátással összefüggésben 2134_2022.pdf 2022.07.19 16:19
Jelentés egy sajátos nevelési igényű beszédfogyatékos tanuló oktatásának, iskolai fejlesztésének hiányosságaival összefüggésben 2877_2022.pdf 2022.12.12 09:00
Jelentés elektronikus kapcsolattartással összefüggésben 487_2022.pdf 2022.08.24 08:20
Jelentés ellátotti pénzkezelésre vonatkozó intézményi szabályozással összefüggésben 1327_2022.pdf 2022.05.05 08:44
Jelentés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közérdekű bejelentést kezelő gyakorlatával összefüggésben 193_2022.pdf 2023.01.10 09:51
Jelentés fogyatékossággal élő személyek életkörülményeinek vizsgálatáról egy ápoló-gondozó otthonban 1495_2022.pdf 2022.03.23 09:32
Jelentés fogyatékos személy szülészeti ellátásával és gyermekével való kapcsolattartásával összefüggésben 2878_2022.pdf 2022.08.01 12:54
Jelentés gyermekgerinc-deformitással összefüggő egészségügyi ellátással kapcsolatban 1599_2022.pdf 2022.08.15 08:58
Jelentés házi segítségnyújtás szolgáltatással összefüggésben 457_2022.pdf 2022.12.21 13:28
Jelentés járványügyi védelmi intézkedések megszegése tárgyában benyújtott közérdekű bejelentés kivizsgálásával összefüggésben 658_2022.pdf 2022.03.23 09:32
Jelentés lakás-előtakarékossági szerződések alapján kiskorúakat illető megtakarítási összegek feletti rendelkezés szabályozása tárgyában 1960_2022.pdf 2022.11.17 13:43
Jelentés Ócsa Város önkormányzati rendeletének módosítása tárgyában benyújtott közérdekű bejelentés kivizsgálásával összefüggésben 767_2022.pdf 2023.01.10 09:52
Jelentés önálló bírósági végrehajtó eljárásával összefüggésben 1927_2022.pdf 2022.12.21 13:29
Események
Hírek