Jelentések, Indítványok, Állásfoglalások

Jelentés a háztartási szennyvíz elszállíttatási kötelezettség elmulasztásának tárgyában Sáp településen benyújtott közérdekű bejelentés kivizsgálásával összefüggésben 2597_2022.pdf 2022.07.19 16:20
Jelentés a tanuló tudásának független vizsgabizottság előtti számadásával összefüggésben 2571_2022.pdf 2022.07.26 08:08
Jelentés fogyatékos személy szülészeti ellátásával és gyermekével való kapcsolattartásával összefüggésben 2878_2022.pdf 2022.08.01 12:54
Jelentés a nyugdíjasházakra vonatkozó jogi szabályozással összefüggésben 518_2022.pdf 2022.08.01 12:54
Jelentés a felsőoktatási felvételi eljárás során a többletpontszámítás szempontjából figyelembe vehető szakmákkal és szakképesítésekkel összefüggésben 609_2022.pdf 2022.08.01 12:55
Jelentés a HÉV Boráros téri hangosbemondójának zavaró zajterhelése tárgyában benyújtott közérdekű bejelentés kivizsgálásával összefüggésben 2614_2022.pdf 2022.08.01 12:56
Jelentés önálló bírósági végrehajtó eljárásával összefüggésben 2377_2022.pdf 2022.08.15 08:56
Jelentés rokkantsági ellátásban részesülő személyekre vonatkozó munkajogi szabályozással összefüggésben 2640_2022.pdf 2022.08.15 08:57
Jelentés gyermekgerinc-deformitással összefüggő egészségügyi ellátással kapcsolatban 1599_2022.pdf 2022.08.15 08:58
Jelentés a gyermekvédelmi rendszer működését érintő átfogó vizsgálattal összefüggésben 1066_2022.pdf 2022.08.23 10:10
Közös jelentés a településkép és az egészséges környezethez való jog védelmével összefüggésben 481_2022.pdf 2022.08.23 10:11
Jelentés a különélő szülők – gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos – jogaival és egészségügyi adatainak megismerésével összefüggésben 108_2022.pdf 2022.08.23 10:12
Jelentés elektronikus kapcsolattartással összefüggésben 487_2022.pdf 2022.08.24 08:20
OPCAT jelentés a Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény Napsugár Otthonában tett látogatással összefüggésben 2300_2022.pdf 2022.09.28 14:44
OPCAT jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ Gyermekotthona Mátészalka látogatásával összefüggésben 1748_2022.pdf 2022.09.28 14:45
Jelentés az online gyermekvédelem védelmi és jogorvoslati rendszerének működésével összefüggésben 686_2022.pdf 2022.09.28 14:46
Jelentés a Fejér Megyei Kormányhivatal Gárdonyi Járási Hivatalának egy nevelésbe vett gyermek gondozási helyének azonnali megváltoztatása tárgyában folytatott gyámügyi eljárásával összefüggésben 3134_2022.pdf 2022.10.20 08:34
Jelentés támogatott lakhatásban élő fogyatékos személy bántalmazása körülményeinek vizsgálatával összefüggésben 1306_2022.pdf 2022.10.20 08:35
Jelentés Budapest Főváros Kormányhivatala általi panaszkezeléssel összefüggésben 1980_2022.pdf 2022.10.24 14:52
Közös jelentés egy társasház beltéri levegőszennyezésével kapcsolatos eljárással összefüggésben 1921_2022.pdf 2022.11.17 12:12
Események
Hírek