Jelentések, Indítványok, Állásfoglalások

Jelentés az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Menekültügyi Őrzött Befogadó Központ Nyírbátori Telephelyén tett látogatással összefüggésben 4926_2021.pdf 2021.12.31 15:40
Jelentés Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának elhúzódó eljárásával összefüggésben 787_2021 2021.07.02 15:07
Jelentés egy helyi építési szabályzat szerint közel 20 éve kötelező szabályozással érintett telek után fizetendő telekadóval összefüggésben 281_2021 2021.05.20 11:38
Jelentés egy idősek és pszichiátriai betegek otthonával összefüggésben 1264_2021.pdf 2021.11.02 10:31
Jelentés egy kiskorú örökbefogadási eljárásával összefüggésben 1152_2021 2021.07.29 17:49
Jelentés egy nevelésbe vett gyermek örökbe-fogadhatóvá nyilvánításával összefüggő gyámhatósági eljárásról 869_2021 2021.06.22 15:28
Jelentés egy öröklési ügyben adóhatósági és az annak alapjául szolgáló közjegyzői eljárást sérelmező panasszal összefüggésben 2000_2021 2021.05.20 11:37
Jelentés egy pszichoszociális fogyatékossággal élő gondnokolt személy sürgősségi gyógykezelésének időtartamával kapcsolatban 1893_2021.pdf 2021.11.17 13:04
Jelentés egy szociális tűzifa-támogatással kapcsolatos panasszal összefüggésben 540_2021 2021.09.14 14:17
Jelentés egy végrehajtási eljárás korlátozásával összefüggésben 446_2021 2021.09.22 08:44
Közös jelentés a Budapest, XVIII. kerület Cséry hulladéklerakó-telepen folytatott kármentesítési eljárással összefüggésben 277_2021.pdf 2021.12.16 15:40
Közös jelentés a lakóövezeti haszonállattartás zavaró hatásaival összefüggésben 4449_2021.pdf 2021.12.16 15:58
Közös jelentés a lakóövezet mellett működő fahulladék-feldolgozó telep zavaró környezeti hatásaival összefüggésben 4234_2021.pdf 2021.11.22 08:31
Közös jelentés a megkeresett szerv együttműködési kötelezettségének megszegésével összefüggésben 553_2021 2021.06.22 15:26
Közös jelentés az egyházi fenntartású iskolák számára a közszolgáltatás részeként szelektív hulladékgyűjtő edény biztosításával összefüggésben 1827_2021 2021.08.06 09:00
Közös jelentés az erdőgazdálkodási bírságot érintő panasszal összefüggésben 650_2021.pdf 2021.12.31 15:41
Közös jelentés az országos műemlékvédelem alatt álló épületek tulajdonkorlátozásával és védelmével összefüggésben 227_2021.pdf 2021.12.31 15:29
Közös jelentés egy lakóövezetben működő húsfeldolgozó üzem bűzterhelésével kapcsolatos hatósági eljárásokkal összefüggésben 991_2021 2021.06.22 15:25
Közös jelentés egy nemzetiségi nevelést-oktatást folytató általános iskolát érintő helyi népszavazás elrendelésével összefüggésben 523_2021.pdf 2021.12.31 15:34
Közös jelentés egy roma nemzetiségű személlyel szemben fokozott ellenőrzés keretében foganatosított rendőri intézkedések vizsgálatát érintően 729_2021 2021.07.22 16:35
Események
Hírek