Vissza

Az ombudsman és helyettesei munkalátogatása Vas megyében

Cím
Az ombudsman és helyettesei munkalátogatása Vas megyében
Részletek

Az ombudsman és helyettesei munkalátogatása Vas megyében

Az alapvető jogok biztosa és két helyettese június elején Vas megyében folytatta az immár hagyományos megyelátogatások és helyi panaszfelvételi napok sorozatát. Az évente két-három ilyen „kihelyezett panasznap” és annak előkészítése arra ad lehetőséget, hogy a biztoshoz azok a helyi lakosok is eljuttathassák beadványaikat, akik ezt valamilyen okból nem tudják megtenni a budapesti hivatalban. Ilyenkor van mód arra is, hogy az ombudsman munkatársai találkozzanak a kiegészítésére szoruló panaszok megfogalmazóival.

A látogatások bevezető eseménye rendszerint a találkozás a helyi közigazgatás képviselőivel. Szombathelyen a kormánymegbízott, Harangozó Bertalan részvételével tartott jegyzői értekezleten az ombudsman és helyettesei a legfontosabbnak tartott időszerű feladataikról tájékoztattak. Székely László a gyermekek, a fogyatékossággal élők és más segítségre szorulók védelméről beszélt. Szalayné Sándor Erzsébet a nemzetiségi jogok mai érvényesülését elemezte, Szabó Marcel pedig azt részletezte, mit jelent az ombudsmani gyakorlatban a természeti és kulturális örökség, a jövő nemzedékek érdekeinek védelme.

A megyelátogatások egyszersmind alkalmat adnak rá, hogy az alapvető jogok biztosa és két helyettese személyesen is tapasztalatokat gyűjtsön a szakterületének megfelelő helyi ügyekről. Ezekről a Vas megyei két napot összegző sajtótájékoztatón Székely László elmondta, hogy a Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház Sürgősségi Osztályán az országos átlagnál jobb feltételekkel találkozott, a szombathelyi Országos Büntetés-Végrehajtási Intézetben pedig – a korábbi, másutt látott körülményekkel egybevetve - úgy érezte, mintha nem is egy magyarországi börtönben járt volna: az átlagosnál jobbak az elhelyezés feltételei és a fogvatartottak foglalkoztatása. A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat gyermekbarát meghallgató szobájának szemrevételezése után Székely László a sajtótájékoztatón jelentette be, hogy június végén Budapesten szakmai kerekasztal-rendezvényt rendez gyermekek ellen elkövetett szexuális bűncselekmények esetében alkalmazott nemzetközi módszerről, a Svédországban és Izlandon sikerrel alkalmazott „Barnahus” (=gyermekház, gyermekotthon) eljárásról, amelynek része az áldozattá vált gyermekek válsághelyzeti támogatása, traumáinak csökkentése, meghallgatásuk kíméletes megszervezése.

Szabó Marcel, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes a Vas megyei munkalátogatáson megbeszélést folytatott Markovics Tiborral, az Őrségi Nemzeti Park igazgatójával és munkatársaival. A jövő nemzedékek szószólója az igazgatóság tapasztalatairól, a védett természeti területek értékmegőrzésével kapcsolatos problémákról és jó gyakorlatokról tájékozódott. A szószóló elment a szombathelyi székhelyű Falco gyárhoz, hogy személyesen is meggyőződjön a termelés okozta környezetszennyezés mértékéről. Utána találkozott azokkal a panaszosokkal, akik a gyár működése miatt fordultak az ombudsmanhoz. (Vas megyéből – az ország más területeihez képest – kevesebb panasz érkezett, a 21 beadvány közül minden harmadik azonban a Falco gyár működésének kihatásait kifogásolta, a személyesen megjelent 15 panaszos közül heten a gyár termelésével járó környezeti problémákról beszéltek.)

A megyelátogatást záró sajtótájékoztatón a szószóló kiemelte, hogy Magyarország az európai országok között a legrosszabb helyen szerepel a légszennyezés miatt jelentkező megbetegedések arányát kimutató rangsorban, Szombathelyen pedig az országos átlagot 250 százalékkal haladja meg a légúti megbetegedések száma. Éppen emiatt kiemelt jelentőséggel bír, hogy a gyár vállalja azokat a környezetterhelést csökkentő beruházásokat, amelyeket a Kormányhivatal által kiadott egységes környezethasználati engedély előírt.

Szalayné Sándor Erzsébet, a nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes már a hivatalos látogatást megelőző napon is Vas megyében tájékozódott az itt élő nemzetiségek helyzetéről. Látogatásának első napján a Felsőcsatári nyelvoktató nemzetiségi általános iskolát kereste fel, ahol a horvát és német nemzetiségi nyelvoktatás mellett a gyerekek mindkét nemzetiség népi hagyományait, kulturális örökségét ápolják az iskola hagyományőrző művészeti csoportjai keretében. Ezt követően a biztoshelyettes egy másik, grádistyei horvát nemzetiségiek által lakott településre, Horvátzsidányba látogatott, ahol megtekintette a horvát egyházi gyűjteményt és találkozott a település és a helyi horvát önkormányzat, valamint a községben működő oktatási intézmények és hagyományőrző művészeti csoportok vezetőivel, tagjaival.

Vas megyei látogatásának következő napján Szalayné Sándor Erzsébet Szombathelyen megbeszélést folytatott a horvát, német, roma és szlovén nemzetiségek városi és megyei önkormányzatainak képviselőivel, áttekintve a térségben élő nemzetiségek átfogó helyzetét és a nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos kérdéseket. Tapasztalatai szerint ezeknek a közösségeknek a tagjai pozitív és öntudatos nemzetiségi életet élnek, olyan közösségi tereket hozva létre, amelyekhez hasonlóra az országban kevés példa akad.

Látogatásának további napjain a biztoshelyettes, illetve titkárságának tagjai felkeresték még a csaknem kizárólag horvátok lakta határmenti Szentpéterfa települést, ahol szintén a község, a helyi horvát önkormányzat, illetve a faluban működő számos civil szervezet és művészeti csoport képviselővel találkoztak és koszorút helyeztek el a környékbeli falvak Magyarországhoz való tartozását megerősítő 1923. évi népszavazás emlékművén.

Szalayné Sándor Erzsébet Vas megyei látogatását a rábavidéki szlovének felkeresésével zárta: látogatást tett a szentgotthárdi Szlovén Kulturális és Információs Központban, ahol a helyi szlovén nemzetiségi média munkatársaival, illetve Felsőszölnökön, ahol az Országos Szlovén Önkormányzat képviselőivel és Kissné Köles Erika szlovén szószólóval folytatott megbeszéléseket.

A megyében virágzó nemzetiségi kulturális autonómia szép példái mellett a nemzetiségek jogaiért felelős biztoshelyettes számos, további vizsgálatot indokoló kérdéssel is szembesült, így a nemzetiségi önkormányzatok működésével valamint a nemzetiségi közoktatással kapcsolatos finanszírozási és adminisztratív problémákkal, az emberi erőforrások hiányával a nemzetiségi nyelven oktató pedagógusok és a hitélet terén, valamint a nemzetiségeknek a közmédiában és a helyi médiában való megjelenésével.

 

Kezdő dátum
2016.06.01. 8:00
Vég dátum
2016.06.01. 18:00
Típus
esemény 2016