Vissza

Konferencia a Natura 2000 területek uniós jogi védelméről

Kezdete:
2015.03.16. 16:20
Végződik:
2015.03.16. 17:20

 

A Magyar Közigazgatási Bírák Egyesületének Elnöke és az alapvető jogok jövő nemzedékek érdekeinek védelméért felelős biztoshelyettese 2013. október 14. napján újabb együttműködési megállapodást írt alá, melynek célja közös gondolkodás és tapasztalatcsere annak érdekében, hogy feltárják a nemzet közös örökségét képező természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség (kiemelten a honos növény- és állatfajok), valamint a kulturális értékek védelmével kapcsolatos aktuális jogalkalmazási kérdéseket.

Ennek keretében került sor 2015. március 16. napján az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának épületében környezetvédelmi jogi konferencia megrendezésére,, „A Natura 2000 területek uniós jogi védelme” címmel. A konferencia időszerűségét az az igény is alátámasztotta, hogy a Magyarország területének 20 százalékát kitevő Natura 2000 területek, vele a jövő nemzedékek érdekeinek védelme azonos súlyt kapjon mind a jogalkotásban, mind a jogalkalmazásban.

A konferenciát köszöntötte dr. Hajnal Péter, a MKBE elnöke.

Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke rendkívül előremutatónak tartotta a tanácskozást, figyelemmel arra, hogy a környezet, a természet védelme a jogászok számára gyakran periférikus kérdés, amely a klasszikus közjog-magánjog felosztásba, a hagyományos jogászi világképbe nehezen illeszthető.

A környezetjog ugyanakkor erősíti a bírói szemlélet hatását a társadalmi életben, hiszen a modern jogalkotás általános tendenciáival szemben épít az esetjogi megközelítésre, a széles körű jogalkalmazói mérlegelésre.

Éppen ezért nagy szükség van a maihoz hasonló szakmai konferenciákra, amelyen jogászok és környezetvédelmi szakemberek együtt vesznek részt. A természettudományos megközelítés egyfelől tágítja a jogászi szemléletet, másfelől jelentős segítséget nyújt a környezetvédelmi jog alapfogalmainak az értelmezése során. Olyan általános fogalmak tartalmát kell a bírói gyakorlatnak jogértelmezés és mérlegelés útján kitöltenie, mint a „jelentős környezeti hatás” vagy a „kiegyenlítő intézkedések”. Ez pedig nem sikerülhet természettudományos megközelítés nélkül.

Dr. Szabó Marcel, a jövő nemzedékek szószólója köszöntőjében annak fontosságát hangsúlyozta, hogy a nemzet közös örökségének, benne a biológiai sokféleségnek megőrzése a következő nemzedékek életminőségének elengedhetetlen feltétele és erre az egymást követő generációk az Alaptörvényben egyfajta szövetséget kötöttek. A szemináriumon előadások hangoztak el a magyar és uniós jogi szabályozásról, az Európai Unió Bírósága és a nemzeti bíróság vonatkozó esetjogairól, valamint az alapjogi védelem lehetőségeiről. Ezt követően a résztvevők a Natura 2000 területet érintő jogesetek feldolgozásával vitatták meg az „Élőhelyvédelmi Irányelv” 6. cikkéből fakadó gyakorlati problémákat.

 

Típus:
esemény 2015