Vissza

A nemzetiségi biztoshelyettes Gyulán tett munkalátogatást

Kezdete:
2015.02.25. 10:00
Végződik:
2015.02.25. 22:00

A nemzetiségi biztoshelyettes a magyarországi román nemzetiségi közösség oktatási, kulturális és egyházi központjának számító városban, Gyulán tett munkalátogatást

 

Szalayné Sándor Erzsébet, nemzetiségi biztoshelyettes 2015. február 25-én Gyulára látogatott, hogy személyesen is megismerkedjen a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata (MROÖ) új elnökével, közvetlenül kapjon információt a 2014 végén létrejött önkormányzatot érintő legfontosabb aktuális kérdésekről, jobban megismerhesse a Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium nyelvi képzésének színvonalát, pedagógusainak munkáját, bemutathassa azokat a vizsgálatokat, amelyeket részben éppen a nemzetiségi intézmény jelzése alapján indított tavaly. A biztoshelyettes az egyházi vizsgálat részeként találkozott a román ortodox püspökkel, a hazai románság népegyházának vezetőjével, illetve – részben a magyar-román alapjogvédő intézmények kapcsolatának intézményesítése előkészítéseként – a gyulai román főkonzullal.

A nemzetiségi biztoshelyettes kevesebb, mint egy év leforgása alatt harmadszor járt a nemzetiségi szempontból egyik legszínesebb megyénkben, Békésben. A 2014-es szakmai programjainak jelentős része, míg a mostaninak az egésze a hazai románok helyzetének a jobb megismerését szolgálta. A kiemelt figyelmet az magyarázza, hogy a románság a népszámlálási adatok szerint (a negyedikből) a harmadik legnagyobb lélekszámú nemzetiséggé vált, illetve az országos önkormányzat az utóbbi években oktatási intézmények fenntartója lett, s ez az „intézményesülés” továbbra is folyik – a biztoshelyettes pedig legfontosabb feladatának tartja, hogy a nemzetiségi közösségek jövőjét meghatározó fiatalok helyzetét, jövőképét, illetve a nemzetiségi oktatást figyelemmel kísérje, illetve támogassa. 

A biztoshelyettes először találkozott a 2014-ben megválasztott országos önkormányzat elnökével, Juhász Tiborral. A megbeszélésre a MROÖ székházában került sor, ahol az elnök, az alelnök és egy további képviselő (aki egyúttal a Kétegyházi Román Nemzetiségi Iskola és Óvoda vezetője is) mellett az Országgyűlés román nemzetiségi szószólója, Kreszta Traján vett részt.   A szószóló értékelte az új választási szisztémát, s egyebek mellett megállapította, hogy a (román közéletet is érintő, sajnálatos) visszaélések lehetőségét az új szabályozás nem zárta ki, hogy a szükséges módosításokra teendő javaslatok előkészítésében számítanak a nemzetiségi biztoshelyettes szakmai segítségére. A szószóló a román oktatási helyzet kapcsán úgy vélte, hogy a román intézmények jobb működését szolgálja, hogy a fenntartói jogokat több intézmény esetében a MROÖ kapta meg. Az átvett, stabilabb költségvetéssel működő óvodák és az általános iskolák biztonságosabb utánpótlást jelentenek a (szinten a MROÖ fenntartásában működő) román gimnázium számára, amely a hazai román értelmiség képzésének legfontosabb bázisintézménye. Kreszta Traján hangsúlyozta, hogy a gimnázium tanárai évek óta nem vehetnek részt államilag szervezett anyaországi továbbképzésen. Az ehhez szükséges feltételeket az MROÖ pályázat és az aradi egyetemmel való kapcsolat útján biztosítja.

A Nicolae Bălcescu Román Gimnáziumban: Czeglédiné Dr. Gurzó Máriai, igazgató; Finna Sándor, az MROÖ alelnöke; Juhász Tibor, az MROÖ elnöke; Kreszta Traján, román szószóló; Szalayné Sándor Erzsébet, nemzetiségi biztoshelyettes; Fórika László és Török Tamás, a biztoshelyettes munkatársai

A biztoshelyettes ellátogatott a román gimnáziumba is, ahol munkatársaival együtt összesen három tanítási órán hospitált; a látottak alapján úgy vélte, hogy a tanítás színvonala és – figyelembe véve az asszimiláció miatt zömmel erodálódott anyanyelvi környezet hiányát is – a tanulók nyelvtudási szintje nagyon jó. Az óralátogatások után a Bălcescu iskola pedagógusaival folytatott kötetlen beszélgetés keretében tájékoztatást adott a 2014-ben (részben éppen a gimnázium jelzése alapján) indult vizsgálatok lezárásáról, így például a nemzetiségi érettségi és a nyelvvizsga egyenértékűségével kapcsolatban az oktatási kormányzattól kapott válaszról.

Hospitálás egy román irodalom órán

Az ombudsmanhelyettes a pedagógusokkal való beszélgetést követően közös sajtótájékoztatót tartott az MROÖ elnökével, a román szószólóval és a gimnázium igazgatójával. Az eseményen egyebek mellett bemutatta az idei munkatervét, ezen belül is részletesen beszélt a jogtudatosítással és a társadalmi érzékenyítéssel kapcsolatos terveiről. A nemzetiségi oktatás kapcsán a nemzetiségi pedagógusképzés hiányosságairól beszélt.

Sajtótájékoztató

A biztoshelyettes szakmai programja a Magyarországi Román Ortodox Püspökségnél folytatódott, ahol lehetősége volt találkozni Siluan Mănuilă püspökkel, valamint két munkatársával. A megbeszélés során a folyamatban lévő egyházi vizsgálat fontosabb kérdéseit tekintették át. A püspök részletesen bemutatta a hazai román ortodox hívek érdekében végzett hitéleti, szociális és közösségszervező tevékenységét, valamint a 21 hazai egyházközség mindennapi életét meghatározó tényezőket, így a nemzetiségi identitás megőrzésének lehetőségeit. Emellett szóba kerültek az egyház finanszírozásával, a templomok és közösségi terek állapotával, valamint a kántorképzéssel kapcsolatos kihívások, valamint azok a hitéleti és társadalmi célok, amelyek segítségével az ortodox közösség igyekszik elérni a fiatalok bevonását. Kiemelte, hogy az egyház szempontjából Gyula és Méhkerék is egyformán fontos települések, az itteni közösségek képezik a hazai román ortodox hitéleti tevékenység alapját.

Találkozó Siluan Mănuilă püspökkel, valamint két munkatársával

Az ombudsmanhelyettes a nap végén a MROÖ elnöke társaságában Románia gyulai főkonzuljával beszélgetett, aki a román állampolgárok érdekeinek képviselete mellett, természetesen, figyelmet fordít a magyarországi román közösség ügyes-bajos dolgaira is. A főkonzul Békés megye kapcsán Gyula városa mellett Méhkerék község súlyát kiemelten fontosnak tartja, ahol a település nagyságához képest a legtöbb román él, ahol a román nyelv még élő, s a helyi iskola a hazai viszonyok között a legjobb nyelvi képzést nyújtja. Az elnök, a főkonzul és a biztoshelyettes egyeztetése során szóba került a méhkeréki iskola ügye is, amelynek fenntartói jogait a helyi önkormányzat, amely egyúttal ellátja a települési román önkormányzat feladatait is, át szeretné venni. Az MROÖ elnöke a méhkeréki iskola kapcsán hangsúlyozta, hogy a fenntartói jog átvételét az országos önkormányzat támogatja. Az elnök beszélt a magyar-román kormányközi vegyesbizottságok tevékenységének fontosságáról is; tudomása szerint a legközelebbi vegyesbizottsági ülésen többek között a battonyai román iskola bővítésének ügye is szerepel majd.

A biztoshelyettes a beszélgetés végén meghívta hivatalába a főkonzult, hogy a román ombudsmannal, és kisebbségi ügyekért felelős helyettesével való, a kölcsönös tájékoztatást szolgáló kapcsolatfelvétel lehetőségeiről beszéljenek, és jelezte, hogy ő maga is igyekszik minden meghívásnak eleget tenni, így el fog menni Kétegyházára és Méhkerékre is.

 

Típus:
esemény 2015