Vissza

Találkozó a nemzetiségi önkormányzatok elnökeivel

Kezdete:
2015.02.23. 14:00
Végződik:
2015.02.23. 16:30

A nemzetiségi ombudsmanhelyettes és az országos nemzetiségi önkormányzatok elnökeinek szakmai megbeszélése az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában

2015. február 23.

 

A 13 nemzetiségi önkormányzat elnökei Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet meghívására osztották meg tapasztalataikat és gondjaikat a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettessel. Bevezetőjében dr. Sándor Erzsébet elmondta, hogy a 13 nemzetiséget érintő ügyeken 13 közvetlen munkatárssal, valamint - az új szervezeti struktúrának köszönhetően -  a Hivatal Nemzetiségi Jogi Osztályával dolgozhat együtt.

A nemzetiségi önkormányzatok elnökeinek rövid bemutatkozó helyzetismertetésében már a találkozó elején felmerültek megoldásra váró problémák. Többen ekkor is és később is említették, hogy át kellene tekinteni az Állami Számvevőszék vizsgálati módszereit, amelyek nem minden elemükben illeszkednek a nemzetiségi önkormányzatok működésének logikájához. Volt, aki a nemzetiségi anyanyelvi oktatásért végzett munka – anyaországi háttér nélkül jelentkező - erőfeszítéseit sorolta. Örömteli tényekről is szó esett, például a fiatalok növekvő számáról egyes nemzetiségi önkormányzati testületekben, vagy nemzetiségi iskolák, óvodák, kulturális létesítmények működtetéséről.

A biztoshelyettes beszámolt a megválasztása óta eltelt év eseményeiről, közöttük a Békés és Baranya megyében tett látogatásairól, amelyek fő témája a nemzetiségi oktatás helyzetének, valamint az egyházak nemzetiségek életében betöltött szerepének áttekintése volt. A vizsgálatok eredményeit összegző jelentés az idén elkészül. Az egyházak és a nemzetiségek tematikájában a biztoshelyettes május 6-ára konferenciát is szervez.

A Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes a 2015. évi munkatervének ismertetésében kiemelte a jogtudatosítás fontosságát, aminek egyik feltétele, hogy a hivatal tevékenysége a nyilvánosság számára is jól látható és követhető legyen. Ezt erősíti az a körülmény is, hogy az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala nemrég megkapta az ENSZ emberi jogi intézményeinek legmagasabb, „A” minősítését, amelynek kötelező tartalmi eleme a láthatóság. Ennek keretében jelenik majd meg a Hivatal honlapján a nemzetiségi jogvédelemről tudósító hírfolyam, egyelőre magyar és angol nyelven.

A 2015. év vizsgálati tervében szerepel a többi között a nemzetiségi oktatás helyzete, a helyi önkormányzatok és a nemzetiségi önkormányzatok kapcsolata, a nemzetiségi média állapota, a többségi tankönyvek nemzetiségi tartalma, a HÍD program gyakorlata, vagy például a nemzetiségi film és színház léte.

A vizsgálati tervekhez kapcsolódó hozzászólások között több is bírálta a nemzetiségi médiával kapcsolatos, racionalizálással magyarázott központi átszervezéseket, a vidéki stúdiók bezárását, nemzetiségi újságírók „leépítését” – elhangzott az „ellehetetlenülés” kifejezés is - és azt, hogy mindezekkel kapcsolatban kész tények elé állították a nemzetiségi önkormányzatokat. Az oktatásüggyel kapcsolatosan a résztvevők panaszolták, hogy megoldatlan a nemzetiségi pedagógusok továbbképzése, a két tannyelvű oktatásban, a felmenő rendszerben a nyelvtudás problémája, miközben például zárolták a nemzetiségi tankönyvek elkészítéséhez megítélt pályázati támogatásokat. Ehhez kapcsolódott az a későbbi megjegyzés is, hogy a nemzetiségi civil szervezetek sokszor hátránnyal indulnak a pályázatokon. Volt, ahol a körzetesítés miatt maradt ki tanuló a nemzetiségi iskolából. Más a nemzetiségi nyelven beszélő lelkészek hiányát említette. A biztoshelyettes és a nemzetiségi önkormányzati elnökök találkozóján az egyik hozzászóló azt is kifejtette, hogy az országos önkormányzatok közfeladatait nevesíteni kellene a jogszabályban és emellett szükség volna a nemzetiségi törvény módosítására, mert a jogszabályok nem rendezik egyértelműen az országos önkormányzatok munkavállalóinak státuszát és az összeférhetetlenség kritériumait.

A Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes a beszélgetésben elhangzott észrevételeket azzal köszönte meg, hogy azokra feltétlenül  figyelmet fordít a 2015. év munkatervének sürgősség szerint ütemezett vizsgálataiban. A nemzetiségi önkormányzatok elnökeit meghívta a nemzetiségi biztoshelyettesi Titkárság és a Hivatal DaSein/JelenLét című programjának április 24-i első rendezvényére, amely német nemzetiségi művészek alkotásait bemutató kiállítás megnyitójából és személyes hangvételű műhelybeszélgetésből áll majd. Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet várja a nemzetiségi önkormányzatok küldötteit az egyházak nemzetiségek életében betöltött szerepéről szerveződő, 2015. május 6-i konferenciára is.

 

 

Típus:
esemény 2015