Vissza

„Az időskor méltósága" - konferencia az ombudsman hivatalában

Kezdete:
2015.11.10. 8:30
Végződik:
2015.11.10. 16:00

 „Az időskor méltósága - valóság és víziók a bentlakásos intézményi ellátásban, és azon túl”

konferencia az ombudsman hivatalában

A Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthonával való együttműködés keretében november 10.-én országos idősügyi kongresszusnak adott otthont az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala. A konferencia egyúttal egy nagy, két és fél éves nemzetközi idősügyi projektmunkának is része, amelyben – az Európai Bizottság finanszírozásával, a Nemzeti Emberi Jogi Intézmények Európai Hálózata (ENNHRI) szervezésében - közel 20 európai ország összesíti tapasztalatait a problémákról és a jó gyakorlatokról.

A konferenciát megnyitó beszédében a házigazda Székely László ombudsman hangsúlyozta: az, hogy milyen minőségű öregkorra számíthatunk, nagyrészt az aktív generációk mintáján, példáján keresztül fogja a fiatalokat orientálni, akik majd rólunk gondoskodnak. Az ember jól válassza meg gyermekei iskoláit, mert ők fogják majd kiválasztani nekünk az öregek otthonát - idézte Woody Allen amerikai író, filmrendező szavait. Elmondta, 2010 után, az európai projektben való részvétellel idén újra a biztosi hivatal fókuszába került az idősügyi ellátás helyzete, a célkitűzés (továbbra is) az, hogy mind az idősek, mind az ellátásukkal foglalkozók jogtudatossága erősödjön, és egy olyan társadalmi légkör alakuljon ki, amely tudomásul veszi azt a másságot, amit az öregkor jelent.

Bakonyi László, a Pesti Úti Idősek Otthonának vezetője előadásában egyrészt az általa vezetett intézmény „őstörténetéről”, működtetésének nehézségeiről, és legújabb sikereiről számolt be. Emellett az idősgondozást végző intézményvezetők európai szövetsége által kiadott „Bentlakásos idősotthonokban élők jogairól és szabadságairól” szóló Charta alapelveit ismertette, azok gyakorlati érvényesítésének, betartásának jelentőségét.

Czibere Károly, a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár beszédében egyebek mellett azt jelezte, hogy jelentősen bővülhet a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, továbbá számos, az időseket érintő ellátási forma - az önellátási képességre tekintettel - differenciált lesz 2017-től. közölte, jelenleg 21 ezer idős embernél van ilyen jelzőeszköz. Mint mondta, a bővítéssel kapcsolatos szakmai egyeztetések már tartanak, és vizsgálják azt is, milyen technikai feltételekkel oldható meg a nagyarányú bővítés, és az hogyan illeszthető be a szociális gondozás rendszerébe. Azt hangoztatta, a jelzőrendszer nemcsak a szociális biztonság fontos eleme, hanem általános biztonságot adhat az idős embereknek.

Borza Beáta, az AJBH Esélyegyenlőségi és Gyermekjogi Főosztályának vezetője az ombudsmani szerepvállalás változatlan szükségességéről, a korábbi és a jelenlegi idősügyi projekt alapjogi téziseiről, eszközeiről, eredményeiről és célkitűzéseiről beszélt. Néhány konkrét ügyet is megemlítve az idősotthonokat érintő panaszbeadványok legjellemzőbb tartalmi elemeire is utalva az ép társadalom fenntarthatóságának kulcsát a generációk közötti együttműködésben és az emberi méltóságra való figyelemben jelölte meg.

Hulák Zsuzsanna, az EMMI Idősügyi Főosztályának vezetője „Aktív idősödés” című előadásában a jelenlegi magyar népesedési helyzetre, és a helyzet kezelésének lehetséges irányai, valamint a nyugdíjrendszerben teendő intézkedésekre tért ki. Kiemelte: a demográfiai változások, az idősödő Európa kihívásaira haladéktalanul szükséges közös megoldások kidolgozása, ennek egyik eszköze lehet az aktív idősödés, az aktivitás, mint élethosszig tartó folyamat kultúrájának megteremtése.

            A délelőtti szakmai blokkban az idős-ellátást, idősgondozást és az idős emberek közösségét társadalmi kontextusba helyező előadások hangzottak el. Szabó Lajos egyetemi tanár a tartós bentlakásos ellátást biztosító idősotthonokban felmerülő kihívásokat, az eredményes intézmény-működtetés és az érintett személyek emberi jogainak érvényesülését párhuzamosan megvalósítani szándékozó törekvések nehézségeit sorakoztatta fel. Boga Bálint főorvos az életkoron, és az időskorhoz tartozó speciális sajátosságokhoz, eltérő igényekhez kapcsolódó diszkriminatív, pejoratív hangsúlyú jelenség az age-izmus fogalomkörét, elemeit és következményeit vázolta fel, valamint felhívta a figyelmet az időseket érő abúzus jelenségére. Vecsei Miklós, a Máltai Szeretetszolgálat alelnöke a (mély)szegénységben élő, magukra hagyott idősek, illetve a rászorultság vagy akár hajléktalanság miatt az átlagosnál gyorsabban, drámaibban öregedő emberek helyzetének „talaj menti valósága” és az őket a társadalom jóléti erkélyéről szemlélők elképzelései közötti szakadékról, ennek következményeiről beszélt. Dr. Jászberényi József főiskolai tanár az általa alapított és vezetett Gerontoedukációs Kutatóközpont létrehozását és működtetését megalapozó kutatásairól és szakmai tapasztalatairól beszélve és a senior-oktatás egy önálló szakmai voltát hangsúlyozva kiemelte, hogy nincs az a szellemi, képzettségi, társadalmi szint, vagy életkor, ahol az edukáció ne volna fontos.

            A délutáni szakmai blokkban gyakorlati jellegű előadások következtek. Dr. Sütő Teréz soproni idősügyi szakértő arról beszélt, hogy a közigazgatásban töltött hosszú munkaévek alatt szerzett tapasztalatait miként tudja a „civilség” eszközrendszerében is hasznosítani, és az Idősek Európai Háza Alapítvány sikeres tevékenysége révén, tartalmas, aktív idősprogramot bonyolítva a generációs különbségek ellenére is változatlan vágyak és igények teljesíthetőségéért eredményesen tenni. Somogyi Katalin doktornő, tapolcai intézményvezető az esélyegyenlőség szempontjából világított rá a családon belüli szerepek megváltozásának következményeire, az egészségügyi és szociális ellátási szükségletek elmosódó határára, valamint az ehhez kapcsolódó finanszírozást és szakápolási feladatokat érintő égető kérdésekre. Európa egyik legnagyobb kihívása az időskori demencia „Hogyan biztosíthatók demens lakóink emberi jogai ápolásuk, gondozásuk során?” – erről szólt Hídvégi Katalin főorvos előadása, melynek kulcsmondata volt: „A demens ember is ember, s ha semmit nem tudsz tenni érte/vele, karold át a vállát, nézz rá kedvesen, beszélj hozzá emberi hangon és csodát fogsz tapasztalni!” Egervári Ágnes doktornő az általa vezetett intézményben elindított Interprofesszionális Demencia Alapprogramot megalapozó kutatásokról, a mintaadó külföldi példákról, a program elemeiről beszélt. (www.inda.info.hu)

Talyigás Katalin, a Szociális Innováció Alapítvány vezetője az idősellátás anomáliát, a házi gondozás szükségletéről idős emberek körében végzett kutatás eredményeit vázolta előadásában, hangsúlyozva, hogy az ágazat jelenlegi lesújtó helyzetében a Charta-ban foglalt alapelvek érvényesülésének megvalósítására nem lehet alkalmas. Regényi Enikő, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának adjunktusa a fogyatékossággal élő idős emberek támogatási, gondozási szükségleteit ismertette röviden, hangsúlyozva, hogy a gyógypedagógia szemszögéből az időskor és a fogyatékosság is holisztikus szemlélettel, az ember pedig bio-pszicho-szociális egységként értelmezendő, vizsgálandó.

A konferencián elhangzottakat összegző és a jelenlévők egész napos figyelmét, aktivitását megköszönő zárszavában Bakonyi László az idősügy megvitatandó kérdéseinek végtelenségét igazolva máris a következő szakmai programhoz javasolt témaköröket.

A konferencián elhangzott előadásokról készült videofelvételek megtekinthetők a

http://www.pestiut.hu/az-idoskor-meltosaga-valosag-es-viziok-a-bentlakasos-intezmenyi-ellatasban-es-azon-tul/  címen.

 

Típus:
esemény 2015