null Közérdekű bejelentést kezelő gyakorlattal összefüggésben foglalt állást az ombudsman

A petíciós joggal és a tisztességes hatósági eljáráshoz való joggal összefüggésben visszásságot idézett elő az Innovációs és Technológiai Minisztérium, amikor nem adott teljes körű tájékoztatást a gázkészülékekre vonatkozó előírások változásával kapcsolatban - állapította meg jelentésében az alapvető jogok biztosa. Dr. Kozma Ákos felkérte az innovációs és technológiai minisztert, hogy az eljáró szervezeti egységei fokozott figyelmet fordítsanak a közérdekű bejelentések intézésére.

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala által üzemeltetett védett elektronikus rendszeren benyújtott bejelentés kifogásolta a helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó jogszabályi változások hazai bevezetését a lakossági gázfelhasználók szempontjából. A panaszos a konkrét szakmai javaslatok megfogalmazása mellett a technológiaváltási folyamat nehézségeire, a szabályozás és a gyakorlati végrehajtás ellentmondásaira hívta fel a jogalkotó figyelmét, különös tekintettel a közös kéményt használó társasházak problémáira.

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala a közérdekű bejelentést két eljáró szerv – az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) és a Belügyminisztérium (BM) – részére továbbította, majd az ITM javaslata alapján – az égéstermék homlokzati kivezetési lehetőség vizsgálata miatt – a bejelentés anonim kivonatát a Miniszterelnökség részére is elérhetővé tette, melyek a bejelentést a védett elektronikus rendszeren keresztül megválaszolták. 

A panaszos felülvizsgálati kérelmében kifogásolta az ITM válaszát. Álláspontja szerint az eljárásra jogosult szerv a közérdekű bejelentését nem vizsgálta ki teljeskörűen, mivel válasza általános jellegű, és a közérdekű bejelentésben részletesen felvázolt műszaki jellemzőket figyelmen kívül hagyta, ezért a közérdekű bejelentés tartalmával relevanciájában azt nem lehetett értelmezni. 

Az alapvető jogok biztosa az AJBH 549/2021. számú ügyben készült jelentésben rámutatott, hogy az ITM a védett elektronikus rendszeren keresztül határidőben záró levél feltöltésével formailag eleget tett a közérdekű bejelentés vizsgálatára vonatkozó eljárási kötelezettségének, azonban a bejelentés teljes terjedelmét csak a felülvizsgálati eljárás során, jelentős késedelemmel, ismételt megkeresésre és sürgetésre vizsgálta és küldte meg, amely a fent hivatkozott alapjogok, valamint a jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság sérelmére vezetett. 

Dr. Kozma Ákos ombudsman felkérte az innovációs és technológiai minisztert, hogy az eljáró szervezeti egységei fokozott figyelmet fordítsanak a közérdekű bejelentések intézésére, valamint a vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartására; illetve a megkeresésekre a jogszabályban előírt határidőn belül válaszoljanak. A jelentéssel összefüggésben az alapvető jogok biztosa felhívta a szaktárca figyelmét a társadalomnak – különös tekintettel a kiszolgáltatott társadalmi rétegekre – a háztartásokat érintő fűtéskorszerűsítési beruházási támogatásokról szóló  szélesebb körű, hatékony és célzott tájékoztatásának fontosságára, hangsúlyozva, hogy a közelmúltban számos előremutató lépés történt a lakossági tájékoztatás terén is az energiahatékonysági szakpolitikai intézkedések végrehajtása során. 

A következő linkre kattintva elérhető a vonatkozó jelentés: AJBH 549/2021.