null A gyermekbarát meghallgatás új megközelítéséről az igazságszolgáltatási eljárásokban, a "Barnahus" modell magyarországi bevezetésének lehetőségéről - szakmai kerekasztal az ombudsman hivatalában

Tapasztalatai alapján Székely László ombudsman kiemelten támogatandónak tartja a „Barnahus modellre" épülő új, innovatív gyermekmeghallgatási módszer mielőbbi magyarországi bevezetését.  Az alapvető jogok biztosa erről az érintett szakemberekkel azután szervezett hivatalában megbeszélést, hogy Szombathelyen nemrég behatóbban is tájékozódott az izlandi mintára elindult kísérleti projekt eredményeiről.

A gyermekek jogainak védelmét kiemelt feladatának tekintő ombudsman szerint nem csak a problémákra és a visszás helyzetekre, hanem a jó és még jobb gyakorlatokra, az alapjogi innovációkra is fontos felhívni a szakmai, társadalmi figyelmet. Az alapjogi biztos szerint az utóbbi hónapok megrázó gyermekbántalmazási, zaklatási esetei újra és újra azt is megmutatták, hogy a gyermekbarát igazságszolgáltatás elvének megfelelően kulcskérdés a gyermekek legfőbb érdekeire figyelemmel lévő, komplex meghallgatási módszerek léte és alkalmazása. A biztos emlékeztetett arra, hogy súlyos pszichés bántalmakat okozhat egy gyermeknek, ha ugyanarról a vele szemben elkövetett zaklatásról, bántalmazásról, szexuális erőszakról minimum háromszor-négyszer be kell számolnia a hatóságok meghallgatásain, ezzel újra átélve a traumát.

A gyermekek szexuális kizsákmányolása és bántalmazása elleni Lanzarote Egyezmény és az Európa Tanács Gyermekjogi Stratégiája nyomán is kiemelten támogatja az ombudsman a skandináv gyökerű „Barnahus modell" mielőbbi hazai bevezetését. A biztos Vas megyei munkalátogatása során örömmel tapasztalta, hogy az izlandi mintát alapul véve, de a magyar sajátosságok nyomán, Szombathelyen megtörténtek az első lépések a módszer meghonosítására.

A „Barnahus" magyarul „Gyerekházat" jelent. Interdiszciplináris, tárcaközi együttműködésen alapuló, komplex, a gyermek legfőbb érdekét és a gyermeki jogok érvényre jutását biztosító módszerről van szó, amelyet először Izlandon vezettek be 1999-ben. Európában eddig csaknem 120 Barnahus ház létesült, főként a skandináv országokban, de 15 éve működik a modell Zágrábban és Amszterdamban is. Jelenleg Európa 24 országa tervezi bevezetni, a 24-ből pedig 12 ország – köztük Magyarország is – igen közel jár a megvalósításhoz.

Maga a Barnahus ház a hagyományos kihallgató helyektől elkülönült, családi házas környezetben található, berendezésében, színeiben az egyes korosztályok igényeihez igazodik. A Barnahus keretében nem csak az egyes ügyekben zajlanak a meghallgatások az előre meghatározott interjú-protokoll alapján, hanem a szakemberek folyamatos kutatómunkát, utánkövetéses vizsgálatokat végeznek, módszertani és képzési feladatokat is helyben látnak el. A modell erénye, hogy a gyermek legfőbb érdekét szolgálva elkerüli az ismétlődő meghallgatás miatti traumát, a szakemberek egy új típusú együttműködésen alapulva, közösen és gyermekbarát módon végezhetik munkájukat, folytathatják le a vizsgálatokat és a válsághelyzeti támogatást.

A rendezvényen a Barnahus modell egyik hazai gyakorlati szakértője, dr. Lazáry Györgyné klinikai szakpszichológus és igazságügyi pszichológus szakértő, az európai uniós támogatással és példaszerű helyi szakmai összefogással induló szombathelyi kísérleti projekt koordinátora tartott vitaindító előadást, amelyet kerekasztal-beszélgetés követett. A meghívott civil és szakmai szervezetek, minisztériumok és a területen dolgozó állami szervek képviselői, gyermekjogi szakértők, bírák és ügyészek, illetve a szombathelyi projekt közreműködői tekintették át a Barnahus modell hazai bevezetésének lehetőségét kodifikációs és intézményi oldalról. Elhangzott, hogy a modell előnyeit úgy célszerű beépíteni a magyar igazságszolgáltatási rendszerbe, hogy eközben tekintettel vannak a büntetőeljárási garanciákra és szempontokra is.