null Debrecenben kezdte meg tevékenységét az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Fogyatékosságügyi Főigazgatósága

Debrecenben kezdte meg tevékenységét az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Fogyatékosságügyi Főigazgatósága. 2023. január 1-jétől az ombudsman látja el a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény (CRPD) szerinti független mechanizmus feladatait, így az erre a területre irányuló eddigi tevékenységünkön túlmenően immár közvetlenül is segítjük, védjük és ellenőrizzük a fogyatékossággal élő emberek alapvető jogainak érvényesülését – hangsúlyozta dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa az új iroda megnyitóján 2023. május 3-án, Debrecenben. A Fogyatékosságügyi Főigazgatóság a Hivatal Debreceni Területi Irodájával közösen költözött egy új, nagyobb, akadálymentes ingatlanba. 
Magyarország az elsők között csatlakozott a 2006-ban elfogadott CRPD egyezményhez, ennek kapcsán pedig az alapvető jogok biztosáról szóló törvény kifejezetten rögzítette, hogy az ombudsman a tevékenysége során – különösen hivatalból indított eljárások lefolytatásával – megkülönböztetett figyelmet fordít a CRPD végrehajtásának segítésére, védelmére és ellenőrzésére.

„A magyar ombudsmani intézmény már fennállása óta nagy hangsúlyt fektet a fogyatékossággal élő emberek ügyének előmozdítására. Az alapvető jogok biztosaként hivatalba lépésem kezdetétől kiemelt feladatomnak tekintem a CRPD elvei tényleges megvalósulásának elősegítését, a fogyatékossággal élő emberek számára a törvény előtti egyenlőség, az egyenlő bánásmód követelményének és az önálló életvitelnek a hazai elősegítését. Mérföldkőnek tekinthető, hogy az Országgyűlés 2022 végén elfogadta azt a törvényt, amelynek értelmében a CRPD végrehajtását segítő, védő és ellenőrző független mechanizmus az ombudsman hatáskörébe került. Így a 2023. január 1-jétől az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala elkülönült szervezeti egységeként létrejött Fogyatékosságügyi Főigazgatóság keretein belül immár közvetlenül is segítjük, védjük és ellenőrizzük a fogyatékossággal élő emberek alapvető jogainak érvényesülését. Folyamatosan monitorozzuk a fogyatékosságügy teljes hazai intézményrendszerének a működését, jogi szabályozottságát, véleményezzük a fogyatékosságügyi egyezmény végrehajtásáról szóló jelentéseket, javaslatokat. Új feladatkörünk az is, hogy ajánlásokat tehetünk a Kormány tagjai számára a fogyatékossággal élő személyeket érintő kormányzati döntések vonatkozásában” – hangsúlyozta dr. Kozma Ákos.

Az alapvető jogok biztosa eddig általános, alapjogi aspektusú problémafelvetéssel, a lehetséges megoldások körvonalazásával segítette elő a fogyatékossággal élő személyeket megillető jogok, a jogegyenlőség és az esélyegyenlőség érvényesítését, ennek nyomán pedig az egyéni sérelmek orvoslását. A Hivatal továbbra is foglalkozik a specifikusan fogyatékosságügyi panaszokkal, vizsgálatokkal, miként az oktatás és az egészségügy monitorozása során is számos olyan kérdéssel, problémával találkozik az alapvető jogok biztosa, amelyek a fogyatékossággal élő személyeket, családjaikat érintik.
„Új Fogyatékosságügyi Tanácsadó Testület alakul, a fogyatékossággal élő személyek jogait érintő területen kiemelkedő elméleti tudással és/vagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakemberek részvételével. Szeretném külön is hangsúlyozni, hogy ebben a testületben kiemelt szerepet kapnak a fogyatékossággal élő személyeket képviselő, a civil társadalmat reprezentáló szervezetek delegáltjai” – hívta fel a figyelmet az ombudsman.

Hozzátette, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Fogyatékosságügyi Főigazgatóságával egy olyan, erős jogosítványokkal rendelkező szervezeti egység jött létre, amely külön – a CRPD elvárásnak is megfelelő – független mechanizmust jelent a hazai, fogyatékossággal élő személyek jogvédelme érdekében.

A www.ajbh.hu oldalon megjelenő képek az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának tulajdonát képezik. Minden jog fenntartva.