null Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz – Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa hivatalból átfogó vizsgálatot indított a közoktatási intézményekben

Az elmúlt hetekben korábban elképzelhetetlen és mélységesen felháborító hír rázta meg társadalmunkat. Úgy érezhetjük, hogy gyermekeinket olyanok használják fel minősíthetetlen céljaikra, akiknek éppen a legnagyobb biztonságot kellene megteremteniük számukra. Megengedhetetlen, hogy akiknek alapvető feladatuk, sőt hivatásuk, hogy a gyermekek érzelmi, erkölcsi, szellemi fejlődését előmozdítsák, a felvilágosítás eszközével és helyzetükkel visszaéljenek.
 
Magyarország Alaptörvénye XV. és XVI. cikke deklarálja, hogy Magyarország külön intézkedésekkel védi a gyermekeket, továbbá hogy minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény (Nkt.) 46. § (2) bekezdése szerint a gyermek, a tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. Az Nkt. 46. § (3) bekezdése alapján a gyermeknek, a tanulónak joga többek között, hogy a nevelési és a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák.

Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 1. § (2) bekezdés a) pontja szerint az alapvető jogok biztosa tevékenysége során – különösen hivatalból indított eljárások lefolytatásával – megkülönböztetett figyelmet fordít a gyermekek jogainak védelmére.

Fenti kötelezettségemből fakadóan hivatalból átfogó vizsgálatot indítottam a közoktatási intézményekben a gyermeki jogokat érintő jövőbeli visszásságok megelőzése érdekében. 

Ezúton is külön tájékoztatom az érintett szülőket, gyermeket és pedagógusokat, hogy a gyermekek jogainak sérelme, vagy annak veszélye esetén lehetőségük van akár elektronikus formában a panasz@ajbh.hu címen, akár személyesen a fővárosi ügyfélszolgálatunkon, vagy az AJBH tavaly megnyílt területi irodáiban (Győr, Szeged, Debrecen, Székesfehérvár, Miskolc és Pécs) az eljárásomat kérniük. Bejelentéseiket továbbá ingyenes zöldszámunkon is fogadjuk: +36-80-215-000.

Kérem a köznevelési intézmények vezetőit, segítsék elő, hogy felhívásom az érintettek minél szélesebb köréhez eljuthasson.