null Szalayné Sándor Erzsébet nemzetiségi ombudsmanhelyettes közleménye a gyöngyöspatai iskolai szegregáció miatt megítélt kártérítések végrehajtásával kapcsolatos kérdésekről

Nemzetiségi ombudsmanhelyettesként az elmúlt években folyamatosan figyelemmel kísértem a gyöngyöspatai roma gyerekek iskolai szegregációjával kapcsolatos ügyet. 2011-ben a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok biztosa tárta fel a roma nemzetiségű tanulók jogellenes elkülönítését a gyöngyöspatai iskolában, erre a vizsgálatra a későbbiekben nagymértékben támaszkodtak a kapcsolódó bírósági döntések is. A vizsgálat megállapításai és kezdeményezései hatással voltak a helyben és más hasonló problémákkal küszködő településeken elkezdett deszegregációs folyamatok eredményes megvalósítására is.

Álláspontom megegyezik a több évtizedes ombudsmani gyakorlat tapasztalataival: a különböző származású és társadalmi helyzetű gyermekek integrált oktatása mind egyéni, mind társadalmi tekintetben az egyetlen valódi és tartós eredményre vezető nevelési-oktatási módszer. 

Az elmúlt napokban aggodalommal követtem a gyöngyöspatai eseményeket, a nevelési-oktatási szegregáció miatt megítélt kártérítésekkel kapcsolatban felerősödött vitákat, a halmozódó társadalmi feszültséget. Meggyőződésem, hogy a kialakult helyzet akaratlanul is erősítheti a többségi társadalomban meglévő roma-ellenes sztereotípiákat és elősegítheti az indulatok felerősödését is. 

Mindezek okán kötelességemnek tekintem, hogy kiemelt figyelemmel kísérjem és részleteiben is megvizsgáljam a gyöngyöspatai eseményeket. A jelenlegi helyzet mellett fontosnak tartom a korábbi ombudsmani vizsgálat kapcsán kiadott gyöngyöspatai jelentés utóéletének, valamint a jelentésben megfogalmazott megállapítások nyomán született döntések végrehajtásának áttekintését is. A pontos tényállás feltárását követően a közeljövőben elvi állásfoglalásban kívánom a kérdéssel kapcsolatos álláspontomat bemutatni, különös figyelemmel az Alaptörvényben, a nemzetiségek jogairól szóló, valamint az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvényekben biztosított alapvető jogok maradéktalan érvényesítésére.