null CERD ülés

Az ombudsmani hivatal az ENSZ faji diszkrimináció elleni bizottságának genfi ülésén

Az alapvető jogok biztosa hivatala és a nemzetiségi ombudsmanhelyettes munkatársai részt vettek és felszólaltak az Egyesült Nemzetek Szervezete Faji Diszkrimináció Felszámolásával Foglalkozó Bizottság (Committee on the Elimination of Racial Discrimination - CERD) genfi ülésén.

A Bizottság a faji megkülönböztetés valamennyi formájának felszámolásáról született, 1969-től hatályos ENSZ-egyezmény végrehajtását ellenőrzi a tagállamokban, amelyek kétévente jelentést készítenek az Egyezményben foglaltak állapotairól. 

A testület 2019. április 23. - május 10. közötti 98. ülésszakának egyik kiemelt témája Magyarország időszaki jelentésének megtárgyalása is. Erre az ülésre külön meghivást kapott  az Alapvető Jogok Biztosa Hivatala, mint az ENSZ A-státuszú nemzeti emberi jogi intézménye (NHRI). 

A Magyarországon élő nemzetiségi közösségek helyzetének ismertetésére az ombudsmani hivatal munkatársainak a napirend 10 perces időtartamot biztosított. A felszólalásban elhangzott, hogy a 13 magyarországi nemzetiség kulturális autonómiájának, szervezeteinek, önkormányzatainak támogatása, a jogi környezet megfelel az Uniós követelményeknek, és ez csaknem egyedülálló Európában. Az ombudsman és a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettese jelentései, illetve elvi megállapításaira alapozva a felszólalás felhívta a figyelmet a roma integrációs folyamatot érintő több olyan kiemelt kérdésre is, amelyekben az elmúlt években előrelépések történtek, de a helyzet komplex rendezése érdekében további hosszabb távú intézkedések is szükségesek.

Ehhez egyebek között szükséges a romák helyzetének javítása, annak eszközeként a társadalmi felzárkózatás stratégiájának továbbfejlesztése, főként a szegregált térségekben a hatékony oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítása vagy megteremtése, a roma népesség foglalkoztatásának, megélhetésének serkentése. Mindehhez hozzátartozik a fellépés a gyűlöletbeszéd és a gyűlölet-bűncselekmények ellen, vagy például a romákkal, de más nemzetiségekkel kapcsolatos ismertek átadása is.

Az alapvető jogok biztosa és a nemzetiségi biztoshelyettes él az ombudsmani tevékenységhez biztosított valamennyi lehetőséggel, hogy fellépjen rasszizmus és a faji megkülönböztetés összes formája ellen, beleértve a célzott vizsgálatokat, ajánlásokat, együttműködve a nemzetiségi szervezetekkel, a panaszosokkal, az egyházakkal, a civil szervezetekkel, a jogi és törvényalkotó intézményekkel, az ENSZ jogvédő intézményeiel – hangzott el a Faji Diszkrimináció Felszámolásával Foglalkozó Bizottság genfi ülésszakán.

A Kormány delegációját dr. Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter és dr. Bóka János európai uniós és nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős államtitkár vezeti.