null Boris Jesih szlovén főkonzul látogatása az AJBH-ban

Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes 2018. szeptember 05-én az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában szakmai egyeztetést folytatott dr. Boris Jesihhel, a Szlovén Köztársaság szentgotthárdi főkonzuljával.​

Namestnica varuha za narodnosti Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet in generalni konzul Republike Slovenije v Monoštru dr. Boris Jesih sta imela sestanek dne 5. septembra 2018 na Uradu varuha za človekove pravice v Budimpešti.

A megbeszélés során elsősorban a hazai szlovén közösséget érintő átfogó kérdések, így a nemzetiségi nevelés-oktatás, a nemzetiségi kétnyelvűség (közintézmények névhasználata, helységnévtáblák), a szlovén közösséget is erősen érintő elvándorlás kihívásai, valamint az arra adott helyi szintű válaszok, a határon átnyúló együttműködés lehetőségei, továbbá a nemzetiségi nyelvű hitélet kerültek napirendre. A főkonzul emellett több olyan konkrét ügyben is az ombudsmanhelyettes segítségét, amelyek a nemzetiségi jogok területét érintik.

Teme pogovora so bila predvsem vprašanja, ki se nanašajo na slovensko skupnost, ki živi na Madžarskem, kot so narodnostna vzgoja in narodnostni pouk, dvojezičnost (v javnih institucijah in dvojezične table s krajevnimi imeni), izzivi odseljevanja, ki močno zadevajo slovensko skupnost, ter odgovori na to na lokalni ravni, možnosti čezmejnega sodelovanja, ter versko življenje v jeziku narodnosti. Poleg teh je generalni konzul zaprosil za pomoč namestnice v več konkretnih zadevah s področja narodnostnih pravic.